Gronings erfgoed (live)

Gronings erfgoed (live)

Met Gronings erfgoed live bieden we ruimte voor historische verdieping door middel van digitale lezingen die we live uitzenden. Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in een om u achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis.

Deze lezingenreeks is een gezamenlijk initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.

 


Watersnoodrampen

Watersnoodrampen

Door de eeuwen heer, heeft Nederland een problematische relatie gehad met het water.
Talloze overstromingen hebben de lage landen geteisterd. Toch hebben de stijfkoppige Hollanders het water steeds weer te bedwingen. Vaak ten koste van talloze levens, van have en goed. Maar Nederland (neder-land) heeft steeds opnieuw droge voeten. Hieronder een opsomming van de aanvallen door de jaloerse zee.

Hieronder vindt u een overzicht van de strijd van de Nederlanders tegen het water, vanaf het jaar 838 tot en met vandaag.

 

(auteur: JD)
 


Het jaar 1572, het begin van de ‘geboorte van Nederland’

Het jaar 1572, het begin van de ‘geboorte van Nederland’

Op 1 april 1572, in 2022 450 jaar geleden, nemen de Watergeuzen Den Briel in. Het is de aanleiding voor veel steden en dorpen in de Nederlanden om in opstand te komen, onder leiding van Willem van Oranje tegen de Spaanse landsheer Filips II. Het jaar 1572 is een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en kan worden gezien als het begin van ‘de geboorte van Nederland’.
Een groot deel van de 16e eeuw behoren de 17 gewesten van de Nederlanden tot het Spaanse keizerrijk van Karel V. De gewesten hebben hun eigen wetten en willen onafhankelijk blijven. Karel wil dat de Nederlanden meebetalen aan de oorlogen die hij voert. Tevens wil hij de onrusten van de protestanten onderdrukken. Hij stelt een tribunaal in, de inquisitie, om mensen te straffen die een ander geloof dan het katholieke aanhangen.

(Bron: Degeboortevannederland.nl, PZC.nl, Nemokennislink.nl, Historischmuseumdenbriel.nl, Historiek.net, NPOkennis.nl, NOS.nl, Wikipedia. Foto’s: ANP)


1672 – Rampjaar voor de Nederlandse Republiek

1672 – Rampjaar voor de Nederlandse Republiek

“Redeloos, radeloos, reddeloos”
Het jaar 1672 staat in de geschiedenisboeken bekend als een Rampjaar voor de Nederlandse Republiek. Maar waarom eigenlijk? Wat gebeurde er precies in het Rampjaar 1672? Waarom was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos’?
In het Rampjaar 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van verschillende kanten aangevallen, namelijk door Engeland, Frankrijk (onder koning Lodewijk XIV) en de bisdommen Münster en Keulen.
 


1 oktober 1946: uitspraak in het Proces van Neurenberg

1 oktober 1946: uitspraak in het Proces van Neurenberg

Op 1 oktober 1946, in 2021 75 jaar geleden, krijgen 21 kopstukken van het naziregime hun vonnis te horen in het Proces van Neurenberg. Het is de 1e keer in de geschiedenis dat politici en militairen zich moeten verantwoorden voor hun daden tijdens een rechtszaak. Het proces wordt ook wel het ‘proces van de eeuw’ genoemd.

(Bronnen: Max vandaag, ZDF.de, Gustave M. Gilbert: Terwijl de strop hun wachtte: dagboek van de Amerikaanse gevangenispsycholoog in Neurenberg (1945-1946), Andertijden.nl, Wikipedia, ANP)


Terug in de tijd

Terug in de tijd

Iedere maand kijken we met u even terug in de tijd.
Deze keer hebben we gekozen voor het jaar 1953, dat is achtenzestig jaar geleden.
Ik was toen 7 jaar jong. U weet vast nog wel hoe jong u toen was en misschien kunt u zich nog een paar dingen uit die tijd herinneren.

Auteur: Jaap Dijk