Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd hoe uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Senioren in Woord en Beeld
Stichting Senioren in Woord en Beeld is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder geven wij u inzicht in hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als medewerker, wanneer u zich opgeeft voor een activiteit of  (thema)bijeenkomst of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en/of informatie over toekomstige activiteiten.

Wij doen ons best om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Daarbij houden we rekening met de regelgeving en met uw wensen. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Gegevens Stichting Senioren in Woord en Beeld
Secretariaat Senioren in Woord en Beeld
Vondellaan 77, 9721 LC Groningen
Emailadres: info@vlaiger.nl
Telefoon: 050-573 0438
Website Senioren in Woord en Beeld: www.vlaiger.nl

Stichting Senioren in Woord en Beeld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
nummer: 80875637

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Stichting Senioren in Woord en Beeld kan de volgende gegevens verwerken:
• voor- en achternaam
• aanspreekvorm
• adresgegevens
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres

Gebruik beeldmateriaal
Tijdens activiteiten of bijeenkomsten kunnen er foto’s en/of filmpjes gemaakt worden, om te publiceren bijvoorbeeld in een (eind)verslag, of op onze website. Sommige videoreportages worden tevens uitgezonden door OOG-TV. Bij activiteiten in kleiner verband zal dit altijd in overleg met u gebeuren en kunt u, indien u niet in beeld wilt komen, dit vooraf aangeven. Bij grotere bijeenkomsten of bij opnamen in de publieke ruimte is vooraf toestemming vragen niet altijd mogelijk. In alle gevallen waarin u bezwaar heeft tegen een publicatie, vragen wij u contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens hierboven).

Waarom?
Stichting Senioren in Woord en Beeld verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen - via telefoon, e-mail of brief - voor het doel, waarvoor u ze ons gegeven heeft.

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, voor de volgende doelen:
1. uitvoering van activiteiten en bijeenkomsten
2. verspreiding van de nieuwsbrief
3. informatieverstrekking over toekomstige activiteiten
4. afhandeling van vragen en verzoeken
5. verwerking van declaraties
6. medewerker administratie

Hoelang?
Senioren in Woord en Beeld bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de hiervoor genoemde doelen te realiseren. Voor de doelen 2 en 3 geldt dat wij uw naam en e-mailadres bewaren, zolang u hiervoor bent ingeschreven.

Persoonsgegevens delen met anderen?
Senioren in Woord en Beeld verstrekt uw gegevens alleen aan derden met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard kunt u op elk moment uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. In al deze gevallen kunt u contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens bovenin). De gegevens die Stichting Senioren in Woord en Beeld ontvangt en verwerkt, worden beheerd door Laposta, waar ook de Nieuwsbrief wordt ontworpen. Laposta voldoet aan de eisen van de AVG en beschikt over een ISO-27001 certificering.
De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

U heeft recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting Senioren in Woord en Beeld niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam + achternaam worden versleuteld opgeslagen bij Laposta. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd.  U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of, als dat om enige reden niet mogelijk is, door een mail te sturen naar info@vlaiger.nl
We kunnen dan handmatig het adres verwijderen waarmee u ons dit verzoek stuurt.

Beveiligen
Stichting Senioren in Woord en Beeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We hebben maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Er is een abonnement afgesloten voor het regelmatig installeren van beveiligingsupdates. Ook zijn intern afspraken gemaakt over een beperkte toegang tot persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.vlaiger.nl.  Hier vindt u ook de laatst gewijzigde versie van onze privacyverklaring.