Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

Illustratie uit publicatie Sociaal Planbureau Groningen

Vitale 65-plussers hebben doorgaans minder zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen. In de praktijk verschilt de zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning sterk tussen senioren.

Dat is de (weinig verrassende; red.) conclusie uit een ‘verkennend onderzoek’ van het Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Fries Sociaal Planbureau met behulp van Lifelinesdata. Zij deden dit onderzoek aan de hand van de vraag: hoe denken de inwoners in Noord-Nederland zélf over hun vermogen om zichzelf te redden en anderen te helpen?

Sinds 2008 verzamelt Lifelinesdata van ruim 167.000 inwoners in het noorden. Deze verkenning maakt gebruik van de antwoorden van de Lifelinesdeelnemers.

Zie voor een samenvatting van het onderzoek

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zelfredzame-senioren-in-noord-nederland-nu-en-in-de-toekomst/

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht