Website versterken en vernieuwen

Website versterken en vernieuwen

Website versterken en vernieuwen

Vanaf vandaag is er een nieuwe website online: versterkenenvernieuwen.groningen.nl
Deze site wordt hét podium van de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing in de gemeente Groningen.

Ieder dorp krijgt een actueel informatiekanaal

Ieder dorp in de gemeente Groningen dat te maken heeft met aardbevingsproblematiek, krijgt een eigen portaal op de site. Hier is voortaan alle actuele informatie te vinden over de versterkingsoperatie en over dorpsvernieuwing. Inwoners kunnen er bovendien per mail (versterkenenvernieuwen@groningen.nl) terecht met vragen en opmerkingen en ze mogen relevante kopij aandragen.

 

"Het proces waar mensen terecht zijn gekomen, is een enorme wirwar van instanties, regels en kreten. Voor veel mensen is het overzicht weg", meent wethouder Roeland van der Schaaf.
"Als gemeente willen wij daar wat aan doen. Wij hebben de regie over de versterking en dorpsvernieuwing en we willen hierover zo direct en helder mogelijk met onze inwoners communiceren"

De nieuwe site is een middel om steeds snel informatie uit te wisselen. Van der Schaaf: "Bovendien zijn onze gebiedsregisseurs en projectleiders in het gebied via de website gemakkelijk persoonlijk te bereiken. Zij kunnen meteen op vragen en opmerkingen reageren"

 

 

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht