Wat is Resomeren?

Wat is Resomeren?

Het onderwerp van dit artikel kan voor veel mensen luguber en controversieel zijn.
We hebben als redactie lang nagedacht over het wel of niet plaatsen van dit artikel.
Toch is het een feit, dat wij allen over kortere of langere tijd geconfronteerd zullen worden met ons levenseinde en met de vraag wat onze wensen zijn met betrekking tot onze uitvaart, als we de keuze tenminste niet willen overlaten aan onze nabestaanden.

Iedereen weet, dat er tot nu toe (en al eeuwenlang) een aantal keuzemogelijkheden zijn: traditionele begrafenis waarna in tegenstelling tot de eeuwige grafrust het graf na enkele tientallen jaren zal worden “geruimd” en de resten worden bijgezet in een “massagraf ”of alsnog worden gecremeerd.
De zogenaamde “eeuwige grafrust” is alleen voorbehouden aan moslims of voor mensen die gekozen hebben voor een natuurbegraafplaats, maar ook dat weten we niet zeker voor de toekomst. 
Balsemen en bijzetten is alleen voorbehouden aan leden van het Koninklijk huis of enkele uitzonderlijk vermogenden.

 

J. Dijk
 

Cremeren wordt al eeuwenlang toegepast; aanvankelijk op een brandstapel maar vanaf 1913 bestaan er in Nederland crematoria.

Ontwikkelingen staan niet stil en sinds kort is er een nieuwe manier van verwerken van lichamelijk overschotten, zij het nog niet algemeen erkend en toegestaan, bijgekomen.

Resomeren. 

Resomeren of watercrematie: zo werkt deze nieuwe uitvaartmethode

Resomeren, ook bekend als alkalische hydrolyse, is een proces voor het ontbinden van een lichaam na de dood. Het wordt beschouwd als een alternatieve vorm van lijkbezorging voor traditionele methoden zoals begraven of cremeren. Hier is een beschrijving van het proces:

Voorbereiding van het lichaam: Net als bij crematie, moet het lichaam vooraf worden voorbereid voordat het wordt onderworpen aan het resomatieproces. Dit omvat het verwijderen van metalen implantaten en andere niet-biologisch afbreekbare voorwerpen die het proces kunnen verstoren.

Plaatsing in het resomatieapparaat: Het lichaam wordt geplaatst in een speciale container die in een resomatiemachine wordt geplaatst. Deze machine is gevuld met een oplossing van water en kaliumhydroxide, en het lichaam wordt ondergedompeld in deze oplossing.

Verwarming en druk: De machine verwarmt de oplossing tot een hoge temperatuur, meestal tussen de 150 en 180 graden Celsius. Tegelijkertijd wordt er druk toegepast om het proces te versnellen.

Ontbinding: De combinatie van warmte, druk en de chemische reactie met de kaliumhydroxide breekt het lichaam af tot zijn basale chemische componenten. Dit proces duurt enkele uren, afhankelijk van factoren zoals de grootte en samenstelling van het lichaam.

Filtratie en scheiding: Nadat het ontbindingsproces is voltooid, wordt de resulterende vloeistof gefilterd om eventuele overgebleven deeltjes te verwijderen. Het resulterende mengsel bevat aminozuren, peptiden, suikers en zouten, samen met eventuele resten van metalen implantaten.

Eindproducten: De resulterende vloeistof kan verschillende toepassingen hebben. In sommige gevallen wordt het gebruikt als meststof voor planten vanwege de voedingsstoffen die het bevat. In andere gevallen wordt het veilig afgevoerd, omdat het volledig biologisch afbreekbaar is.

Het resomatieproces wordt vaak geprezen vanwege zijn milieuvriendelijkheid in vergelijking met traditionele begrafenissen of crematies. Het veroorzaakt minder luchtvervuiling en gebruikt minder energie, hoewel het nog steeds enige discussie en regelgevende uitdagingen met zich meebrengt in sommige regio's.

Een Diepgaande Blik op de Voor- en Nadelen

Resomeren, ook bekend als alkalische hydrolyse, bio-crematie, of watercrematie, is een opkomende methode voor het behandelen van menselijke overblijfselen na de dood. Deze innovatieve benadering staat in contrast met traditionele methoden zoals begraven en crematie, en roept discussies op over de voor- en nadelen ervan. Laten we eens dieper ingaan op de aspecten van resomeren:

Voordelen

Milieuvriendelijkheid: Resomeren heeft een aanzienlijk lagere ecologische impact in vergelijking met crematie en begraven. Het proces maakt gebruik van water en kaliumhydroxide om het lichaam af te breken, zonder de uitstoot van schadelijke gassen zoals bij crematie het geval is. Bovendien zijn er geen schadelijke chemische stoffen nodig, zoals die gebruikt worden bij balseming.

Energiezuinig: Resomatie vereist minder energie dan traditionele crematie, wat het tot een energiezuiniger alternatief maakt. Het gebruik van water en een kleine hoeveelheid chemische stoffen resulteert in een efficiënter proces met lagere energiekosten.

Betere teruggave van metalen implantaten: Tijdens het resomatieproces worden metalen implantaten en prothesen gescheiden en teruggewonnen voor recycling. Dit is een duurzame praktijk die bijdraagt aan het verminderen van afval en het hergebruiken van waardevolle materialen.

Neutrale pH-waarde: De resomatie produceert een heldere vloeistof die een neutrale pH-waarde heeft en veilig kan worden afgevoerd zonder schade aan het milieu.

Nadelen

Morele en religieuze bezwaren: mensen hebben ethische of religieuze bezwaren tegen resomeren vanwege de afwijkende aard van het proces. Voor sommigen is het idee van het gebruik van chemische oplossingen om het lichaam af te breken niet in overeenstemming met hun geloofsovertuigingen of persoonlijke overtuigingen.

Culturele acceptatie: Resomatie is nog niet zo wijdverbreid geaccepteerd als traditionele begrafenissen of crematies. De culturele normen en verwachtingen rondom de dood variëren sterk en sommige gemeenschappen kunnen terughoudend zijn om deze nieuwe methode te omarmen.

Wettelijke en regelgevende uitdagingen: In sommige rechtsgebieden kan de wettelijke status van resomatie onduidelijk zijn of worden belemmerd door bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot de behandeling van overledenen. Dit kan problemen veroorzaken bij het verkrijgen van vergunningen en het uitvoeren van resomatie.

Kosten: Op dit moment kan resomatie duurder zijn dan traditionele begrafenissen of crematies, vanwege de complexiteit van het proces en de benodigde apparatuur. Hoewel de kosten in de toekomst kunnen dalen naarmate de technologie meer mainstream wordt, kan dit momenteel een belemmering vormen voor sommige mensen.

Kortom, resomeren biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en materiaalhergebruik. Echter, het wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals culturele acceptatie, wettelijke complicaties en kosten. Het is belangrijk voor samenlevingen om deze kwesties zorgvuldig af te wegen en te beslissen of resomeren een geschikte optie is voor hun funeraire praktijken.

 

 

Vorige bericht Terug Volgend bericht