Wandelmogelijkheden dicht bij huis worden steeds belangrijker

Wandelmogelijkheden dicht bij huis worden steeds belangrijker

Nederland telt ongeveer elf miljoen wandelaars. “Maar dat zijn er waarschijnlijk na de coronapandemie meer geworden”, denk Frank Hart, Hij is de coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet, dat vindt dat iedereen, zéker ook de oudere, recht heeft op een mooi ommetje vanaf de voor deur.

“Kwaliteit van wandelroutes en belangenbehartiging zijn de twee domeinen waarvoor Wandelnet zich inzet”, vertelt Frank. “We beheren elfduizend kilometer aan gemarkeerde langeafstand wandelroutes, die worden door ongeveer duizend vrijwilligers onder houden”. 
 

Bron: CROW

Auteur: Frank Hart

Monitor In december 2021 verscheen de vierjaarlijkse Wandelmonitor. “Die geeft een mooi gedifferentieerd beeld van het wandelgedrag en de wandelbehoefte van Nederlanders”, vindt Frank. “Je hebt grofweg vier groepen: avontuurlijke, culturele, rustige en gezelligheidswandelaars. Ons doel is dat voor elk type wandelaar aantrekkelijke routes zijn te vinden. Of er een gemene deler is? Bijna wandelaars stellen het op prijs op een veilige en aantrekkelijke omgeving, zonder autoverkeer en door het Groen”.


Ommetjes-app Sinds het uitbreken van de pandemie wandelen er meer mensen én ze wandelen verder: twee derde gaat regelmatig een uur of langer op pad. En 83 van de respondenten in onze monitor geeft aan dat ook na de pandemie te willen blijven doen. Daaronder zijn verrassend veel jongeren. Het is ons streven dat iedereen vanaf de voordeur een aantrekkelijk ommetje kan maken, met een veilige stoep en bomen of een groenstrook in het gezichtsveld. Dat wandelen populair is blijkt ook uit de toename van dorpsommetjes, klompenpaden en het gebruik van de Ommetjes-app die de Hersenstichting, onder leiding van Erik Scherder, heeft laten ontwikkelen. “Meer dan zeshonderdduizend mensen hebben de applicatie intussen geïnstalleerd op hun smartphone, weet Frank. “Wandelnet heeft toestemming om de data van die app te gebruiken. Zo kunnen we onder andere heatmaps maken, waarop je kunt zien waar wordt gewandeld en hoe lang”.


Populairder Belangenbehartiging is het tweede speerpunt van Wandelnet. “We willen Nederland aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de wandelaars. Toegankelijk betekent ten eerste dat je een gebied mág betreden, maar ook dat je het kúnt betreden: er is wandelinfrastructuur aanwezig. Om dat te bereiken werken we veel samen met allerlei partnerorganisaties. Omdat wandelen populairder wordt- we tellen zo’n 1,8 miljard ommetjes en 1,1 miljoen Nederlanders die op wandelvakantie gaan- merken we dat we vaker bij overheden aan tafel worden gevraagd. In het verleden lag de focus vooral op verplaatsing per auto en fiets en werd de wandelaar nog wel eens over het hoofd gezien. Oorzaak is dat wandelen de meest laagdrempelige manier van bewegen is en er ogenschijnlijk er heel weinig voor nodig is. 


Wandelen faciliteren Gelukkig neemt ook bij de overheden de aandacht voor wandelen toe. In omgevingsvisies van gemeenten is het belang van goede wandelmogelijkheden opgenomen. Dat komt ook door een belangrijk motief van veel wandelaar: het verbeteren van de gezondheid. En dat zie je terug in het beleid van overheden. Wij ondersteunen gemeenten en geven concrete voorbeelden van hoe wandelen, bijdraagt aan een duurzame en beweegvriendelijke, gezonde leefomgeving. Daarnaast hebben we kennis van processen en we kunnen mobiliteitsplannen van de gemeente vollediger maken. Deze plannen maken dat wandelen meer wordt gefaciliteerd.


Spanningsveld Welk effect heeft het spanningsveld tussen recreatie en natuurbescherming op het wandelbeleid? “De natuur staat onder druk door het stikstofprobleem en recreatie kan kwetsbare diersoorten verstoren. Dat effect kan worden verminderd door de recreanten meer aantrekkelijke routes te bieden. Nederland heeft veel mooie landschappen aan de rand van de natuurgebieden die nu nog niet toegankelijk zijn omdat het afgesloten boerenland is. Maar daar komt de komen de jaren ruimte vrij en wordt natuur ontwikkeld doordat agrarische bedrijven worden verplaatst. Dat biedt kansen voor nieuwe wandelingen dicht bij huis waardoor we niet meer met z’n allen naar de bekende natuurgebieden hoeven reizen.


Samen optreden tegen bewegingsarmoede Om nog meer impact te creëren, trekt Wandelnet veel op met de Fietsersbond. Samen met hen en met werkgevers zijn we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de actie Werken in beweging gestart. Hiermee willen we ziekmakende bewegingsarmoede bestrijden. Zitten wordt niet voor niet het nieuwe roken genoemd. Lopen en fietsen naar, tijdens en vanuit het werk is goed voor je organisatie én goed voor je medewerkers want meer bewegen maakt productiever, creatiever en gezonder. Dat is wetenschappelijk bewezen. En als je en petit comité wilt vergaderen, kan dat heel goed tijdens een wandeling.

Vorige bericht Terug Volgend bericht