Succesvolle start van het nieuwe seizoen 2020-2021

Succesvolle start van het nieuwe seizoen 2020-2021

Verslag door SeniorWeb Westerkwartier

Op 3 oktober jl. heeft SeniorWeb Westerkwartier in De Schutse in Leek een Open Dag gehouden als start van het nieuwe seizoen 2020-2021.

Het was, zoals alles in deze periode, van te voren lastig te voorspellen, maar uiteindelijk is de dag boven verwachting goed bezocht.
Er waren al met al een kleine 30 bezoekers en behoorlijk wat mensen hebben zich ingeschreven voor een van de leeractiviteiten (cursussen, workshops of Leren aan Huis) of voor een Klus aan Huis.

Opmerkelijk was dat veel bezoekers aangaven dat ze echt héél blij waren dat er nu toch weer mogelijkheden zijn om ook dit seizoen weer een cursus of workshop te doen.

Natuurlijk heeft SeniorWeb Westerkwartier de nodige maatregelen getroffen om te kunnen garanderen dat het geven en volgen van lessen op een veilige manier kan plaatsvinden. Veilig voor cursisten en natuurlijk ook veilig voor docenten.

Uiteraard is het leslokaal in De Schutse zodanig ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de cursisten onderling en ook tussen docenten en cursisten.

De groepsgrootte bij een cursus of workshop is dit seizoen teruggebracht tot maximaal 4 cursisten.
Daarbij zijn dan 1 docent en (maximaal) 1 co-docent aanwezig.

Er zijn plexiglas schermen geplaatst, en uiteraard is ook in alle andere hygiënemaatregelen voorzien.

Tijdens de Open Dag had iedereen natuurlijk ook de gelegenheid om alvast een kijkje te nemen in het leslokaal.

Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om naar de Open Dag te komen is het goed om te weten dat er in een aantal cursussen nog ruimte is.
Meer informatie over het aanbod van SeniorWeb Westerkwartier kunt u vinden op de website www.seniorweb-westerkwartier.nl.

Renée Kamphuis

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht