Straand en zaand

Straand en zaand

Vraauw en ik binnen krek weer thoes van Mallorca,aailand 
van zun,mnzee, zaand en straand.
k Heb mie der weer aldernoast over verboasd houveul lu der
aal doag op t straand liggen te bakken en te broaden. 
 

(Free Westerhoff)

Zel aan mie liggen mor verstaand slagt mie op tilt en de griezel lòpt mie over de graauwel ,k vin t hailendaal niks. Zai t al veur mie, haaisternd op blode vouten met spierwidde pokkel deur t aldergloependst haide zaand, op zuik noar n vaaierkande meter in mieghommelnust. Vraauw veurop... en ik as koelie der achteraan met aal pakkelarrie,eterij, drinkerij, badloakens, laptop, tennisboudel, parresol, vlezzen vol zunnebrandeulie en zo'n stiefzinnege klapstoul. 
t Eerste meroakel is nkander van onder tot boven beklaaien met alderhande factors van wait ik wat houveul.Haile pokkel bakt joe, is glidderglad en zaand kropt tussen tonen en aal glieven dij pokkel het. n Koeltje in zaand, diekje der omtou en kopern ploert kin begunnen. Aalgedureg n slag in de rondte met aarms en bainen striedewieds op badloaken want hail pokkel mout aingoal broen worren.

 

Aanderdoags kinnen n bult lu nait zitten omreden kont in braand staait en zo glìn is as achterln  van n bavioan. En wat dochten ie van op rug bouk lezen,vmet hannen in Iucht terwiel wind joe...handouk met zaand in snoet blast en n blad omslagt doar je nognait aan tou wazzen. En din dij blode juvvers... dij  joe veur n poar sinten masseren willen. Zai je t al veur joe met aal dat eulie en zaand, en lu dij Iiggen te gloepen met ogen op stoaltjes. (stailtjes?) Zulfs bie eten van n lekker stoetje bakken aai, knirzeIt zaan joe tussen tannen en koezen. As noa n zetje ogen loddig worren en aal elèn even wied vot is,staait er zo'n n paiterboas boven joe te spinhakken

 

Hai wil joe met aal geweld k-wait-nait-wat veur negotie aan smeren. Ach ik was m allaank smeerd. En din aal dij rebulie om joe hìn van kinder dij toerloos om n ijsco blèren. En lewaai van vief radio's met alderhande meziek van Bach, Beatles, Beethoven en Burdy deur nkander.


t Kin nait op, tot overmoat van ramp tjingelt ter n Johnny Holvast op zien oftaanze trekharmonikoa noast joe,  Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Joa,krek zo. Hè je t al had? Nou ik aal. Vraauw en ik zitten noflek in klapstoul op n schier balkon  met in linker haand n kold biertje,in rechter n spannend 
bouk en aal gemakken om ons tou. Gain lewaai, niks verbraand,en n aibels schier oetzicht op
straand en zaand
 

Later bericht Overzicht Eerder bericht