Oud Haren

Oud Haren

 

Ingezonden brief over het starten van een ontmoetingsplek in Haren voor de bestrijding van eenzaamheid.

 

Ervaar Haren – en niet te vergeten de nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen

Martini-geriater Jos Verkuyl heeft het initiatief genomen een ontmoetingsplek voor ouderen te realiseren in ’t Clockhuys in Haren. Onder het motto (vrij vertaald): u bent welkom, omdat wij vinden dat er met u iets mis is.

 

En er is heel wat mis met de ouderen die hij en andere initiatiefnemers uitnodigen. Haren de Krant (digitale versie d.d. 15 augustus jl.) meldt een hele lijst van ouderen die welkom zijn:

  • ouderen met sociale contacten die niet zo goed zijn;
  • welvarende ouderen met hoge heggen en weinig contacten;
  • ouderen met onvoldoende zelfredzaamheid;
  • ouderen die in sociale armoede leven; 
  • ouderen die moeite hebben met het managen van hun gezondheid; 
  • ouderen die moeite hebben met het management over hun medicatie;
  • ouderen die eenzaam zijn.   

Voor deze ouderen is bedacht dat ze behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Het Martini Ziekenhuis, zorgorganisatie ZINN en huisartsen in Haren hebben de handen in elkaar geslagen om dit verder uit te bouwen.

Bij de feestelijke opening op 30 september houdt Verkuyl een inleiding over eenzaamheid.

Aanvang: 14.00 uur. Locatie: De Dickensroom in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3 te Haren. 

De oproep is duidelijk: Komt allen! Ook als u alleen maar een beetje verpieterd bent is er heus wel een plaatsje voor u.

Wij vinden dit initiatief heel merkwaardig. De initiatiefnemers geven een serie negatieve stempels aan ouderen en nodigen hen vervolgens uit om elkaar te ontmoeten. Ongetwijfeld met een heleboel goede bedoelingen, maar die zijn helaas van een onverholen paternalisme. 

Mia Gooren en Gert Los

Groningen Plus

 

 

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht