Op welke leeftijd komt de oude dag?

Op welke leeftijd komt de oude dag?

Ik heb mij vaak afgevraagd of wij een maatschappij zijn die oudere mensen discrimineert, en zijn wij dat? 

Tekst & illustratie: Carol Balanta
 

 

Ik heb mij vaak afgevraagd of wij een maatschappij zijn die oudere mensen discrimineert, en zijn wij dat? 
Het aandeel van de bevolking van 60 jaar en ouder zal in alle landen toenemen. In de ontwikkelingslanden is het aantal mensen van 60 jaar en ouder nu al twee keer zo groot als in de ontwikkelde landen.

Meer dan een eeuw lang is men ervan uitgegaan dat de ouderdom begint bij 63 jaar, omdat die grens overeenkwam met de pensioengerechtigde leeftijd. Vandaag de dag is de levenskwaliteit echter aan het stijgen. Zo hebben mensen van 63 jaar en ouder niets meer te maken met die van vroeger. De 63 van vroeger zijn als de 50 van vandaag.

De aftakeling van de ouderen gaat steeds langzamer: de ouderdom komt niet meer, zoals velen van ons dachten, bij 70 jaar, maar eerder wanneer we afhankelijk worden, wanneer we een leeftijd bereiken met een grotere mate van zelfstandigheid.

Uit de rapporten die regelmatig door de Nederlandse overheid en de Nederlandse ouderenbonden worden gepubliceerd, blijkt dat tussen de 60 en 75 % van de huidige senioren (65-plussers) functioneel onafhankelijk en autonoom zijn. Terwijl sommigen de ouderdom chronologisch definiëren en zeggen dat deze begint op de leeftijd van 63 jaar met pensionering, definiëren anderen deze functioneel. Zij stellen dat de bejaarde persoon oud is wanneer hij of zij onbekwaam is of psychisch en sociaal beperkt is.

In die zin ontbreekt het aan een sociaal-culturele verandering in de visie van de samenleving op ouder worden. De wereld wordt ouder dan vroeger, terwijl oud zijn ook niet meer hetzelfde is als vroeger.
 

Overzicht Eerder bericht