Oncologische revalidatie Maartenshof

Oncologische revalidatie Maartenshof

Groningen, 26 april ’22

Ouderen met kanker kunnen nu ook revalideren in Revalidatiecentrum Maartenshof.
Medewerkers van het revalidatiecentrum hebben een opleiding voor oncologische revalidatie afgerond en kunnen nu deze specialistische zorg leveren.
Hierdoor kunnen ouderen voor, na of tijdens hun kankerbehandeling terecht bij het revalidatiecentrum.
Maartenshof is hiermee een van de weinige revalidatiecentra in Noord-Nederland die deze specialistische vorm van zorg voor ouderen aanbiedt.
 

Oncologische revalidatie nieuw bij Revalidatiecentrum Maartenshof

Revalideren na kanker

Kanker is voor veel mensen zeer ingrijpend. Sommige patiënten zijn tijdens of na de behandeling van kanker dusdanig verzwakt dat ze nog niet zelfstandig thuis kunnen verblijven. Vaak hebben deze patiënten complexe gezondheidsproblemen. In Maartenshof is specialistische kennis en kunde aanwezig om hen te begeleiden richting herstel. Het revalidatiecentrum richt zich voornamelijk op ouderen, alhoewel er ook ruimte is voor andere kankerpatiënten om te komen revalideren.

Revalidatiecentrum Maartenshof

Revalidatiecentrum Maartenshof is onderdeel van Zorggroep Groningen. Behandelaren en zorgteams zijn gespecialiseerd in oncologische revalidatie, orthopedische revalidatie, longrevalidatie, neurorevalidatie en revalidatie bij de ziekte van Parkinson voor met name ouderen. Zij werken nauw samen met onder andere het Martiniziekenhuis en het UMCG.
 

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht