Oekraïens F 1 Hotel

Oekraïens F 1 Hotel

Nederland/Lewenborg
De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd.
Mensen stellen vele vragen, willen helpen en hun steun betuigen.
De situatie voor deze vluchtelingen is sterk aan verandering onderhevig en er is nog steeds veel onduidelijk.
Informatie die gegeven kan worden kan met een paar dagen al weer verouderd zijn.
Er zijn vele organisaties waar deze ontheemde inwoners van Oekraïne vragen kunnen stellen.

 

Bijvoorbeeld www.forrefugees.nl waar informatie te verkrijgen is voor de Oekraïense vluchtelingen in verschillende talen. De Gemeente heeft een aparte afdeling voor de Oekraïners waar ze informatie op kunnen halen. Er komen mensen van de Gemeente om de Oekraïners te begeleiden naar werk.

Nederlandse taal

Dat dat laatste nodig is blijkt wel uit het feit dat in het F1 Hotel aan de Helsinkistraat Oekraïense vluchtelingen en/of mensen met een verblijfsvergunning de Nederlandse taal ( nog) niet machtig zijn. Joost van Soest is daar de opvangmedewerker van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners. “De meeste bewoners, tussen de honderdtien en honderdvijftien, hebben de Engelse taal niet onder de knie, maar de enkeling die wél Engels kan spreken, helpt zijn of haar landgenoot waar het maar enigszins kan. Voor de rest is het veel handen- en voetenwerk om iets duidelijk te maken aan deze vluchtelingen. Tolken gebruiken ze heel weinig. Alleen als het belangrijke zaken zijn die geregeld moeten worden maken we gebruik van deze optie”, aldus Joost. “De reis van deze mensen hiernaar toe is afwisselend. Sommigen komen met het vliegtuig, andere met de auto en soms met een trein. “Ze kunnen aangekondigd komen, meestal via andere organisaties maar het kan ook zo maar zijn dat ze onaangekondigd voor de deur van deze locatie staan. “Ze komen rechtstreeks uit Oekraïne of vanaf plekken waar ze nu niet meer terecht kunnen. “Dan moeten we de papieren van hen in orde maken, ze inschrijven bij de Gemeente zodat ze in ieder geval geregistreerd staan en kijken waar ze al recht op hebben, zoals bijvoorbeeld een pasje met leefgeld ( € 60,00 per week) krijgen of deze reeds bezitten. Daar moeten ze dan alles voor doen zoals bijvoorbeeld het eten kopen bij de supermarkt en koken. “In dit hotel zijn er twee keukens aanwezig met een paar magnetrons”, zegt Joost. Er moet gekeken worden naar de zorg voor de mensen. Hebben ze die nodig en is er genoeg medicatie om er in te voorzien. Vooral de eerste levensbehoeften, bed , bad en brood en natuurlijk kleding zijn belangrijk. Er komt kleding binnen en dat wordt in grote zakken gedaan. De vluchtelingen kunnen daar gratis uithalen wat ze nodig hebben. Mocht er na een bepaalde periode niets meer gebruikt worden dan gaat de overgebleven kleding naar Inlia. “De aankomst en inschrijving is in principe het meeste, maar wel belangrijke werk”, aldus Joost.

Gemoedstoestand

Bij binnenkomst in dit hotel zie ik een man even naar voren lopen, hij kijkt naar de bouwwerkzaamheden aan de ringweg, daar staat het F1 hotel nagenoeg tegenaan, loopt weer terug en gaat zitten op een stoel die buiten staat. Voor zich uit starend kijkt hij in het rond met een beetje treurige blijk in zijn ogen. Op mijn vraag wat Joost merkt aan de gemoedstoestand van de bewoners in dit hotel antwoordt hij: “Tja, iedereen is anders. Mensen met jonge kinderen reageren verschillend ten opzichte van alleenstaanden. Kinderen vanaf vier jaar gaan naar school en vanaf elf á twaalf jaar gaan ze naar de ISK ( de internationale Schakelklas ). Op deze locatie zijn laptops via de Gemeente aangeschaft. Hettie van Coevorden ( projectleidster) heeft dat geregeld. Als er twee ouders zijn dan werken die regelmatig, maar als je in je eentje bent met jonge kinderen wordt het een lastig verhaal natuurlijk om te werken. Met eenzaamheid komen ze niet gauw naar je toe”, aldus de enthousiaste coördinator. Er wordt altijd wel een oogje in het zeil gehouden door onder andere het rondbrengen van de post. Verder is er 24/7, dag en nacht, een medewerker die zorgt voor veiligheid. Tot nog toe zijn er geen problemen geweest en die worden ook niet verwacht. Direct naast het F1 hotel staat: “De Graanfabriek” waarin vaak feestjes worden gegeven. Op zaterdag geeft dat nog wel eens overlast.

Recreatie

Joost:” Ja, ze maken wel eens zelf een klein uitstapje. Er bestaat een WhatsApp groep met deze mensen en dan zien we ineens een foto vanaf het Forum. Daaraan kun je zien dat ze de stad in gaan wat een prima afleiding voor hen is. Met Kermis hebben ze vrijkaartjes van een sponsor gekregen en samen zijn we een keer naar de kapper geweest naar het Alfacollege. “De mensen hebben ons daar fantastisch opgevangen”, zei Joost.

De Hanze heeft ook activiteiten georganiseerd voor deze bewoners. Ze hebben een paar busjes gehuurd en de kinderen twee tot drie keer opgehaald om naar het zwembad op de campus te gaan. Daarnaast heb ze een uur Nederlandse les. Nu nog in de beginfase met simpele woordjes. Ze kennen nu het alfabet en kunnen tellen tot honderd. Alles in het Nederlands. De uitspraak is nog wel eens een dingetje. Logisch. Al die activiteiten zijn dankbare uitstapjes voor de bewoners van het F1 hotel. De inburgering is nu niet aan de orde daar ze geen kans hebben om hier te kunnen blijven. “De afspraak, ooit gemaakt, is dat ze tot april 2023 hier kunnen blijven en dan moeten ze verder zien”, aldus Joost.

Gezondheid

“In samenwerking met Inlia, dat direct naast het hotel in een gehuisvest is, houden medische spreekuren. Zij weten welke regelingen er voor vluchtelingen zijn. Wij maken gebruik van hun expertise. Dat is erg fijn en scheelt Joost en de medewerkers een hoop werk.

 

Henk Busker

recreatiezaalles lokaaltassen met gratis kledingspeelplaatskeukenJoost van Soest (opvangmedewerker), Nilgun Thamasbeigei en Huseyin Kaya. Laatste zijn twee medewerkers.Keuken in de linker container, wasmachine e.d. In de rechter container. Beide te gebruiken door de bewoners.
Later bericht    Overzicht    Eerder bericht