Langer thuis in huis

Langer thuis in huis

Waarom, hoe dan?

Het is u vast niet ontgaan dat de regering graag wil dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De komende jaren zal het aantal ouderen gestaag groeien. Het aantal mensen van vijfenzeventig jaar en ouder dat alleen woont, is in de jaren zeventig vijf keer zo groot geworden en opgelopen tot ongeveer anderhalf miljoen personen. Zorginstellingen hebben nu al te maken met ernstige personeelstekorten. Dit zal in de loop der tijd sterk toenemen.

 

Senioren

Dat langer thuis wonen in de eigen omgeving met de bekende sociale contacten is ook een wens van de senioren. In deze fijne omgeving zijn de vijftigplussers gelukkiger. Daar komt bij dat bejaardenhuizen, zoals die er vroeger waren, er nagenoeg niet meer zijn. Maar er komt nogal wat kijken bij het langer thuis en in eigen omgeving te willen blijven wonen.

Waarom

In 1980 was er ongeveer 37 % van de senioren die zelfstandig thuis woonden. Veertig jaar later is dat maar liefst gestegen naar 89 %! Dat is een flinke stijging, maar wat is nu de oorzaak van het langer thuis willen blijven wonen? Volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) heeft dit voornamelijk te maken met de langere betere gezondheid van ouderen. Een andere oorzaak is het negatieve beeld dat er is rondom het wonen in een instelling speelt.

Zorg, maar dan anders

De zorg van een aantal jaren geleden is anders georganiseerd dan tegenwoordig. De nadruk ligt nu meer op wat de senioren zélf willen en in hun eigen omgeving kunnen ( doen ). Dat de gemeente hierin een belangrijke rol speelt staat buiten kijf. Verzorgingshuizen zijn er nagenoeg niet meer, bijna alleen nog verpleegtehuizen. Deze instellingen zijn voor ( meestal ) senioren die intensieve zorg nodig hebben.

Onderzoek toont aan dat senioren, jonge en oude, gelukkiger zijn in hun vertrouwde omgeving en daarin hun zelfstandigheid behouden, ook al is er soms zorg nodig. (Gemaakte) sociale contacten zijn gemakkelijker aan te gaan en goed te onderhouden. Geen overbodige luxe in deze roerige tijden. In wat moeilijke, verdrietige maar ook vrolijke zaken spelen de mantelzorgers, familie, vrienden en buren een belangrijke rol, naast natuurlijk de eerstelijnszorg zoals huisarts en wijkverpleegkundige. Moet de senior tóch in een verzorgings-/ of verpleeghuis, dan kan dat alleen met een medische indicatie. De ouderen hebben dus niet altíjd een vrije keuze: thuis blijven wonen of niet. Erg jammer.

Mantelzorg

Hierboven is al vermeld dat de mantelzorg steeds belangrijker wordt. De omslag van verzorgingsstaat naar een participatie samenleving is al wel in gang gezet. Mantelzorgers helpen kan langdurig zijn en is onbetaald en vergt veel energie en veerkracht van deze hulpverleners. Als deze waardevolle medemensen zich over de kop werken (niet uitzonderlijk) komt er een probleem bij: mantelzorgers met een burn-out en senioren met minder of geen hulp.

Digitaal

Door de komst van nieuwe technische snufjes op het gebied van hulp bieden, kan langer thuis wonen gemakkelijker en comfortabeler worden. Wat dacht u bijvoorbeeld van een robot-stofzuiger en een robot-grasmaaier? Een robot-maatje om mee te communiceren? Via de smartphone en/of de computer kunnen de boodschappen besteld worden en kan de senior dag en tijd selecteren wanneer het etenswaar gebracht kan worden. Natuurlijk, het is wennen aan de gedachte daaraan, maar eenmaal geaccepteerd en uitgeprobeerd wilt u misschien niet meer zonder. Deze technische middelen kunnen u fysiek ondersteunen, maar u kunt er ook nieuwe contacten mee opdoen. Face-timen met je mobiele telefoon, je kinderen en kleinkinderen zien en er mee praten. Vanzelfsprekend is het praten, gezellig kletsen door fysiek bij elkaar te zijn, wel fijner. Maar stel dat uw kind, kleinkind, in een ander land, in ver-weg-gi-stan, woont. Hoe fijn kan het dan zijn om ze met de mobiele telefoon toch nog te kunnen zien?!

De technische mogelijkheden in huis nemen de komende jaren sterk toe (domotica genoemd). Vitale gegevens kunnen op afstand in de gaten worden gehouden, val-sensoren laten direct weten als er iets niet goed gaat, de dokter kan direct per videoverbinding om advies worden gevraagd. Robots helpen met dweilen, robots stofzuigen  en maaien het gras,

robotgrasmaaier

het gasfornuis wordt vervangen door een veilige inductiekookplaat, gordijnen kunnen met een afstandsbediening geopend en gesloten worden of doen dit uit zichzelf. Het zijn maar enkele voorbeelden. Door al deze technische aanpassingen aan het huis kunt u er zelf voor zorgen dat uw woning een plek is waar u zich vrij en veilig kunt bewegen en houdt u energie over om dingen te doen waar u blij van wordt en waarvan u energie krijgt.

robotstofzuiger

Langer thuis wonen in uw eigen omgeving heeft voor-en nadelen, afhankelijk van uw persoonlijkheid en uw situatie. Bent u bijvoorbeeld graag op u zelf of bloeit u op in grotere groepen? Zijn er veel / genoeg voorzieningen bij u in de omgeving, bijvoorbeeld huisarts, apotheek, supermarkt, buurthuis? Is uw huis veilig om valpartijen te voorkomen en hoe zit het met de financiën voor eventuele aanpassingen in uw woning? Het is natuurlijk aan uzelf om te bepalen wat voor u het fijnste en best haalbare is.

Voordelen

Om langer thuis te kunnen blijven wonen zijn er voordelen. U leeft in een vertrouwde omgeving waar u zichzelf prima kan redden. En verhuizen naar een andere locatie is niet nodig. Geen afscheid nemen dus van uw vertrouwde omgeving, buren en vrienden. Deze contacten zijn makkelijker te onderhouden in de buurt die u kent. Tevens heeft u uw eigen regie in de eventuele aanpassingen van het huis die nodig is en bepaalt u zelf wie u inschakelt voor hulpverlening als u zichzelf niet meer kunt redden. Als u al lang in hetzelfde huis woont, zijn uw woonlasten waarschijnlijk laag. Financieel betekent langer thuis wonen veelal dat eventueel aanwezig eigen vermogen later kan worden vererfd en niet worden “opgegeten” door bijvoorbeeld een verzorgingshuis.

Nadelen

Máár…er zitten ook nadelen aan het langer thuis wonen. Mogelijk is er een investering nodig om veilig in uw huis te kunnen blijven wonen. Aanvragen, gesteld aan de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor huishoudelijke ondersteuning of voor hulpmiddelen om zelfredzaam te kunnen blijven duren soms erg lang. Zorg is er niet vierentwintig uur, de klok rond zeg maar, en als het er is, is het niet altijd voldoende voor handen door bijvoorbeeld personeelsgebrek en zult u een beroep moeten doen op naaste familieleden en buren. Daarbij kan eenzaamheid een gevaar vormen.

Levensloopbestendig

Als u van uw woning een levensloopbestendige verblijfplaats maakt, dan kunt u er blijven wonen natuurlijk. Ook als u in de toekomst zorg nodig hebt, een verhoogd risico op vallen krijgt, in een huis met meerdere verdiepingen woont en u niet te veel wilt en/of kunt investeren.

Mijn omgeving geschikt?

De woonomgeving is heel bepalend voor uw wooncomfort. Als u al vele jaren woont op dezelfde plek bent u gehecht aan dat plekje en aan de buurt met fijne mensen in een gezellige straat met winkels in de buurt. Dat wilt u natuurlijk niet missen. Denk eens aan de fijne buren, de zorgvoorzieningen (huisarts, apotheek) en winkels waar u al jaar en dag komt. Een buurtcentrum om activiteiten te kunnen ontplooien met anderen, een park, veilige verkeersomstandigheden en goede fiets -en wandelpaden. Niet álles is natuurlijk het belangrijkste. Boodschappen kunnen ook via internet besteld worden. Maar zo lang het mogelijk is, is het loopje naar het winkelcentrum wel zo gezellig en bent u ook nog eens in beweging.

Mijn huis geschikt?

Bijna alle huizen zijn geschikt om aangepast te worden. Het kan natuurlijk zijn dat uw huis zó groot is dat u er liever niet blijft wonen. Om praktische en/of financiële redenen.

Ook als u op oudere leeftijd nog gezond en mobiel bent, is het verstandig om nu al te gaan nadenken over de toekomst. U kunt de aanpassingen dan stap voor stap doen. Misschien heb t u tóch al plannen om de keuken en de douche te vernieuwen. Maak die dan gelijk levensloopbestendig. Denk na over plekken in uw huis die in de toekomst mogelijk onhandig en onveilig kunnen worden. Een paar voorbeelden: koken op gas, één trap of meerdere trappen, toilet, slaapkamer en badkamer op de verdieping, drempels, opstapjes, hoogteverschillen tussen kamers, gladde vloeren, loopruimtes om (eventueel) met een rollator of rolstoel door te kunnen. En uw tuin? Vergt die veel onderhoud? Zo zijn de aanpassingen op het gebied van verwarming, verlichting, isolatie, ventilatie en inbraakbeveiliging ook aan te raden.

Een hele waslijst om langer thuis in huis te kunnen blijven wonen, maar wel aan te raden daar op tijd goed naar te (laten) kijken.

Financiering

Hoe is alles te financieren? Met behulp van de WMO zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een aangepaste woning en vervoersvoorzieningen. Voor deze hulp kunt u terecht bij de gemeente. Een nadeel is dat er vaak een lange tijd overheen gaat voordat het een en ander is geregeld.

Daar komt bij dat het niet landelijk geregeld is, maar de regels, en dus ook de vergoedingen, per gemeente kunnen variëren. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de WMO. Als u die indicatie heeft dan krijgt u via de gemeente de aanpassingen die nodig zijn om weer langdurig zelfredzaam te kunnen functioneren. Denk aan een traplift, thuiszorg en bijvoorbeeld een scootmobiel. U betaalt dan een kleine bijdrage per vier weken. Sommige gemeenten geven de voorkeur aan het verstrekken van een verhuisbudget. Maar……u wílt helemaal niet verhuizen!

Eigen middelen

Een snellere manier om langer thuis te kunnen blijven wonen is met behulp van eigen middelen. Dat bepaalt u zelf hoe en waarmee en met wie u dat regelt.

Conclusie

Kortom, langer thuis wonen heeft voor-en nadelen afhankelijk van uw persoonlijkheid, situatie en karakter. Hoe staat u daarin? Liever alleen, liever in groepsverband? Zijn er genoeg voorzieningen? Is uw huis veilig genoeg voor u? Moeten er aanpassingen gepleegd worden?

Het is allemaal aan u om te bepalen wat voor u het fijnste en best haalbaar is.

 

Henk Busker

Bron: www.langerthuisinhuis.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vorige bericht Terug Volgend bericht