Jong voelt oud

Jong voelt oud

Lewenborg/Groningen

Nu ik, vierenzeventig jaar, zelf ineens met een beperking moet (leren) leven merk ik hoe fysiek gezonde mensen op mijn bewegen reageren. Als ik een trap oploop en daarna weer afloop, gaat het laatste achterstevoren. In een sporthal vroeg een jongeman me waarom ik achterstevoren met beide handen aan een leuning de trap afliep. Ik antwoordde dat er de mogelijkheid bestaat dat ik door mijn beperking van de trap zou kunnen vallen. Hij begreep het en zei: ” Knap van u dat u dan tóch nog de trap op- en afgaat, zonder hulp. Kunt u dus nog heel wat zelf doen en hoeft u niet altijd thuis te blijven zitten”. Dat deed me goed. Thuis stelde ik me de vraag of alle jongeren zo op ouderen met een kleine of hevige beperking zouden reageren of dat juist, uit onwetendheid, niet doen.

Als twintiger je tachtig voelen

Stel dat je als twintiger je zou moeten gedragen als een tachtigjarige. Dat valt natuurlijk niet mee. Wat zouden die beperkingen kunnen zijn? Die kunnen met alle organen van je lichaam te maken hebben. Aan de Julius-Maximilian Universiteit Van Würzburg (Dr.med. SA Filz, Dr. Med. W. Swoboda) hebben ze de effectiviteit van leeftijdssimulatie in de opleiding geëvalueerd.

 

Henk Busker

Ouderdomssimulatiepak GERT

Hoe zou het voelen, hoe zou het zijn om als een tachtigjarige door het leven te gaan, terwijl je zelf twintig jaar bent? Met behulp van een speciaal “ouderdomspak” kunnen studenten van de Amsterdamse UMC voelen hoe het is om oud te zijn. “We doen dit om meer begrip te kweken voor de situaties van ouderen, met of zonder beperking”, aldus een medewerker in Janus, het populairwetenschappelijk tijdschrift van het UMC.

Met een speciaal pak aan, voorzien van gewichtjes, harnas, bril met minder licht en oordopjes, moeten studenten bijvoorbeeld de trap oplopen. Handelingen die normaal helemaal geen moeite kosten, blijken met het ouderdomspak aan ineens een heel stuk lastiger.

Het ouderdomssimulatiepak GERT (Gerontologische simulator) biedt de mogelijkheid voor jongeren om de typische beperkingen van ouderen te ervaren. Het is een perfect middel dat gebruikt wordt in scholing van medewerkers in de zorgsector, maar ook voor de gezondheidszorg in bedrijven.

De te simuleren leeftijdsgebonden beperkingen zijn:

-          Vertroebeling van de ooglens.

-          Vernauwing van het gezichtsveld.

-          Beperkt gehoor van d hogere tonen.

-          Beperking van de bewegingen van het hoofd.

-          Stijfheid van de gewrichten.

-          Beperking van het vastgrijpen van iets

-          Beperking van het coördinerend vermogen.

Het lijkt bijna een onmogelijke opgave voor de jongeren om zich in te leven in ouderen, maar deze studenten willen het graag meemaken om een idee krijgen hoe ouderen zich op hun “oude dag” zouden kunnen bewegen en wat de eventuele gevolgen daarvan kunnen zijn.

Effectiviteit van de simulatie

Aan de Julius-Maximilian Universiteit is de effectiviteit van de simulatie in de opleiding van medische studenten geëvalueerd. De leerlingen hebben een praktijkcursus gevolgd waarbij gebruik werd gemaakt van het leeftijdssimulatiepak. Uit het daaropvolgende interview met de deelnemers kwamen onderstaande resultaten naar voren:

-          83 % van de deelnemers kunnen zich, na de praktijkcursus, goed inleven.

-          90 % van hen kunnen zich na deze cursus verplaatsen in de belevingswereld van de ouderen.

-          95 % begrijpt na de uitleg en praktijkervaring de fysieke gesteldheid van de oudere.

 

Tot slot de conclusie:

Empathie voor ouderen wordt bevorderd door gebruik te (laten) maken van deze leeftijdssimulatie. Het speciale leeftijdssimulatiepak heeft de effectiviteit als onderwijs- en leerhulpmiddel wel bewezen. Het zou veelvuldig gebruikt kunnen en moeten worden om een breder draagvlak te creëren voor de, nog onwetende, jongeren die de zorgsector (gaan) volgen.

Vorige bericht Terug Volgend bericht