Groninger gemeenten maken als eerste afspraken over opvang van asielzoekers

Groninger gemeenten maken als eerste afspraken over opvang van asielzoekers

De gemeenten in de provincie Groningen hebben als eerste afspraken gemaakt met het Rijk over de opvang van asielzoekers de komende twee jaar.
De tien gemeenten gaan in totaal bijna tienduizend opvangplekken regelen voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.
De regio loopt met die afspraken vooruit op de spreidingswet die het kabinet aan het maken is.

 

door Henk Busker

De provincie gaat de komende twee jaar iets meer asielzoekers opvangen dan nu.
Er komen in totaal 5.744 plekken voor asielzoekers. Daarvan zijn 3.550  "normale" opvangplekken en 2.194 tijdelijke opvangplekken.
Daarnaast komen er 160 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 260 plekken voor mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar nog niet terug zijn gegaan.
Op dit moment vangt Groningen zo'n 3.300 asielzoekers op in de normale opvanglocaties en 2.150 mensen op tijdelijke locaties. Dat blijkt uit cijfers van de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
De komende twee jaar is er daarnaast plek voor 3.033 Oekraïense vluchtelingen.
De afspraken tussen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en de Groningse burgemeester Koen Schuiling, die namens de betrokken gemeenten spreekt, worden de komende maanden verder uitgewerkt. Zo moet er nog worden gekeken naar hoe het onderwijs, de zorg en de openbare veiligheid worden geregeld.

Kabinet wil betere spreiding van asielzoekers
Deze afspraken passen bij wat de overheid wil bereiken met de spreidingswet. Met die wet moet de pvang van asielzoekers beter worden verdeeld. Gemeenten die op tijd extra opvangplekken regelen, kunnen daarvoor worden beloond.
"We hebben als tien Groninger gemeenten zij aan zij gestaan om onze verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen", zegt Schuiling.
De burgemeester wijst erop dat de regio de opvangcrisis vorig jaar van dichtbij heeft meegemaakt, toen in Ter Apel soms mensen buiten moesten slapen vanwege een gebrek aan plek.
"Met deze overeenkomst weet het Rijk wat het de komende twee jaar van ons mag verwachten en dat schept duidelijkheid en rust."
Van der Burg is blij met de overeenkomst. "De zekerheid die Groningen hiermee aan het Rijk geeft, creëert precies de rust en stabiliteit die zo hard nodig is in de asielopvang.
De provincie Groningen geeft hiermee weer het goede voorbeeld. Ik ben ze daar heel dankbaar voor."

De Asielwet in het kort
Na maanden overleg presenteerde een opgeluchte staatssecretaris dinsdagavond zijn asielwet. Met deze wet wil het kabinet de opvang van asielzoekers beter verspreiden over het land.
Al betekent dit niet dat er in elke gemeente een azc zal komen. In dit artikel leggen we het voor je uit.

Waarom is deze wet volgens het kabinet nodig?
De asielopvang staat al ruim een jaar onder druk. In de coronacrisis kwamen er tijdelijk minder asielzoekers en nareizigers naar ons land. Maar dit aantal neemt sinds de zomer van vorig jaar weer toe.
Er zijn alleen niet genoeg opvanglocaties. In 2015 en 2016 telde Nederland veel meer asielzoekerscentra.
Die waren geopend vanwege de vluchtelingencrisis, maar zijn in de jaren erna weer gesloten. Ook worden duizenden bedden bezet gehouden door statushouders die nog geen woning hebben.

In het afgelopen jaar zijn daarom veel tijdelijke locaties geopend. Soms zijn dit plekken die een aantal maanden openblijven, maar het kan ook gaan om crisisplekken voor een veel kortere tijd, in bijvoorbeeld sporthallen.
De gemeenten en het kabinet zien die liever niet. Tegelijkertijd zijn er te weinig gemeenten die een reguliere opvangplek willen openen.
Staatssecretaris Eric van der Burg belde maandenlang stad en land af, maar op basis van vrijwilligheid kreeg hij weinig voor elkaar.
Dit leidde tot frustratie bij burgemeesters die wél een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld bij de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum Ter Apel staat.
Mede op verzoek van deze burgemeesters is de staatssecretaris aan de slag gegaan met het maken van een wet waarmee gemeenten de wettelijke taak krijgen om hun steentje bij te dragen.
Hierdoor moet de opvang eerlijker verspreid worden over het land.

Vorige bericht Terug Volgend bericht