Gezocht: penningmeester m/v

Gezocht: penningmeester m/v

In het betrokken en enthousiaste bestuur van Stichting Senioren in Woord en Beeld ontstaat, door het aanstaande vertrek van de huidige functionaris , binnenkort een vacature voor een penningmeester met een maatschappelijk hart.

Gemiddelde tijdsbesteding: 1 tot anderhalf uur per week.

Uitgebreide omschrijving

Senioren lezen gemakkelijker van een tablet, computer of e-reader dan van papier. Daarom hebben wij het zo geregeld dat ons ouderenmagazine uitsluitend op internet is te lezen. En die aanpak is dan ook redelijk succesvol. Het aantal unieke bezoekers tot en met september nadert de 17 duizend. En het aantal abonnees op onze maandelijkse Nieuwsbrief ging richting de duizend.

Stichting Senioren in Woord en Beeld slaat, door middel van het digitale ouderenmagazine (website) www.vlaiger.nl en de maandelijkse Nieuwsbrief, al een aantal jaren een brug tussen mensen die iets te zeggen hebben en mensen die met deze informatie geholpen kunnen worden. We zijn een dynamische stichting met een klein operationeel team van 4 vrijwillige bestuursleden en, inclusief deze bestuurders 8 schrijvende redacteuren, waaronder een onbezoldigde cameraman. De leiding/coördinatie is in handen van de stichtingsvoorzitter, tevens hoofdredacteur.

In 2023 zijn er 11 nieuwsbrieven verzonden naar gemiddeld duizend abonnees. In datzelfde jaar zijn op de website www.vlaiger.nl 185 artikelen, 11 videoreportages (die tevens zijn uitgezonden door OOG-TV) en 2 experimentele podcasts gepubliceerd.

Doel van de functie

Het bewaken van het financieel reilen en zeilen van St. Senioren in Woord en Beeld en – meer in het algemeen - het samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk zijn voor het totale functioneren van  de Stichting. 

Taken

De penningmeester heeft de volgende bestuurstaken:

 • Stelt jaarlijks een begroting op en laat deze fiatteren door het bestuur.
 • Bewaakt de uitgaven en plannen van het bestuur in relatie tot de begroting.
 • Verzorgt de boekhouding.
 • Draagt zorg voor de tijdige betaling van declaraties en nota’s.
 • Signaleert tijdig financiële onjuistheden en/of onvolledigheden en bespreekt deze met de andere bestuursleden.
 • Bespreekt per maand een overzicht van de tussentijdse financiële situatie met de andere bestuursleden.
 • Bereidt beslissingen van het bestuur op financieel vlak voor.
 • Verzorgt de aanvraag van subsidies bij gemeenten en fondsen en is actief betrokken bij het werven van nieuwe subsidies en fondsen.
 • Onderhoudt, in overleg met de voorzitter, het contact met subsidiegevers.
 • Legt de jaarrekening en het financiële verslag aan het einde van het jaar ter goedkeuring voor aan het bestuur.

Wat verachten we van je?

 • Dat je achter de visie en werkwijze van de stichting, het webmagazine en de maandelijkse nieuwsbrief staat.
 • Dat je in Groningen of in de directe regio woont.
 • Dat je deelneemt aan de gecombineerde bestuurs-/redactievergaderingen, ongeveer anderhalf uur per 2 weken in onze kantoorruimte in de “Vondelflat”, Vondellaan 77 te Groningen.
 • Commitment voor een termijn van 4 jaar.

 Voel je voor om deze verantwoordelijkheid als vrijwilliger op je te nemen?

Nadere informatie over inhoud en tijdsbesteding kun je krijgen bij onze huidige penningmeester: Frans Geubel, f.geubel@hetnet.nl

Voor aanmelding ben je van harte welkom bij de voorzitter van de stichting via het mailadres: info@vlaiger.nl met als onderwerp: vacature penningmeester.

 

Vorige bericht Terug Volgend bericht