Fietsers voelen zich onveilig op dijkwegen door te hard rijdend en te krap inhalend autoverkeer

Fietsers voelen zich onveilig op dijkwegen door te hard rijdend en te krap inhalend autoverkeer


Waarschijnlijk herkent u, als fietser, elementen van het onderstaande onderzoek. Als voormalige, redelijk fanatieke, fietser op een tweewieler én racefiets (óók op twee wielen natuurlijk) kwam ik onderstaand problemen regelmatig tegen. Als bestuurder van een normale tweewieler merkte ik, dat ik op een 60 kilometer weg, zónder fietspad, regelmatig op een gevaarlijke manier werd ingehaald. De zuigende wind zoefde langs mijn oren en trok me naar de passerende auto/ vrachtauto (!) toe. Op de racefiets ging dat net zo, maar op de een of andere manier hebben veel verkeersdeelnemers een hekel aan wielrenners. “Brutale honden op de weg, op het fietspad” aldus enkele weggebruikers. “Ze denken dat ze het rijk alleen hebben!”. 
En wat te denken van de fietsers wier rijwiel geëlektrificeerd zijn. Dank ik niet alleen aan oudere fietsende verkeersdeelnemers, maar aan fietsers van allerlei pluimage.
Er is veel onderzoek gedaan. Een van de onderzoeken, met daaraan toegevoegd het resultaat, kunt u hieronder lezen. In dit geval gaat het over het rijden op/ over de wegen op dijken in Nederland. Een geliefde bezigheid in Nederland.

 

Bron:                                                 Nieuws Fietsberaad

Datum:                                              17-06-2024

Bewerkt door:                                  Henk Busker

Onderzoek

Driekwart van de respondenten van een onderzoek naar de fietsveiligheid op dijkwegen heeft onveilige situaties ervaren op deze wegen. Uit het onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en Veilig Verkeer Nederland blijkt dat vooral te hard rijden door gemotoriseerd verkeer, drukte op mooie dagen en te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer volgens fietsers tot onveilige situaties leiden.

Van de ruim 2700 deelnemers aan het onderzoek zegt een kwart regelmatig of vaak te maken te hebben met onveilige situaties. De helft maakt af en toe zo’n situatie mee. Een derde van de respondenten mijdt soms dijkwegen vanwege een gevoel van onveiligheid. Racefietsers doen dit minder vaak dan e-fietsers.
 

Figuur: oorzaken voor fietsonveiligheid dijkwegen (Bron: ANWB et al. 2024)

Als oplossingen zien de deelnemers aan het onderzoek een verlaging van de maximumsnelheid (65 procent), het verminderen van gemotoriseerd verkeer (54 procent) en het handhaven op snelheidsovertredingen (53 procent). Ook het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer op specifieke dagen wordt genoemd. Respondenten uit Utrecht noemen deze oplossingen vaker dan gemiddeld in Nederland.
 
Maatregelen
 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek roepen de samenwerkende organisaties overheden en wegbeheerders in Nederland op om dijken veiliger te maken voor fietsers door te handhaven op snelheid, bermaansluitingen te verbeteren en meer onderzoek te doen naar ervaringen en objectieve verkeersveiligheid op dijkwegen. Lokaal zou men de mogelijkheid tot het beperken van de maximumsnelheid, het beperken van doorgaand gemotoriseerd verkeer en seizoens- en tijdsgebonden maatregelen kunnen onderzoeken.
 
Respondenten
 

Aan het onderzoek deden 2731 respondenten mee waarvan tweederde man was en 62 procent tussen de 56 en 75 jaar oud. 41 procent van de respondenten fietst één keer per week of vaker over dijkwegen, 6 procent zelfden of nooit. 47 procent legt die ritten af op een e-fiets en 23 procent op een racefiets. Veruit de meeste van de ritten over dijkwegen heeft een recreatief doel.
69 procent van de respondenten zegt over dijkwegen te fietsen vanwege de weidsheid en het uitzicht, 38 procent doet dat omdat het op hun route ligt en 30 procent omdat ze het authentieke wegen vinden. De dijkwegen zijn het meest populair onder racefietsers.

 

                                                                                                          Henk Busker

 

 

Vorige bericht Terug Volgend bericht