De gevaren van woke

De gevaren van woke

De term "woke" verwijst naar een concept dat de laatste jaren in populariteit is toegenomen en verwijst naar een ideologie die zich richt op het bewust worden van sociale en politieke onrechtvaardigheden. Hoewel de intenties van deze beweging nobel zijn, zijn er ook gevaren verbonden aan het extremisme dat soms met deze ideologie gepaard gaat.

 

door: drs. J. Dijk

Een van de grootste gevaren van woke-cultuur is de neiging om mensen te beoordelen op hun identiteit in plaats van hun individuele prestaties. Dit kan leiden tot discriminatie tegen mensen die niet behoren tot bepaalde groepen, en kan de deur openzetten voor ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Het kan ook leiden tot een gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat mensen zich verschuilen achter hun identiteit in plaats van hun eigen keuzes en acties.
Een ander gevaar van woke-cultuur is de neiging om te streven naar een soort van morele superioriteit. Dit kan leiden tot intolerantie en zelfgenoegzaamheid, waarbij mensen die niet aan de eisen van de woke-beweging voldoen als minderwaardig worden beschouwd. Dit kan ook leiden tot polarisatie en verdeeldheid in de samenleving, omdat mensen die zich niet bij de woke-beweging aansluiten, worden gezien als de "vijand".
Een ander risico van woke-cultuur is dat het de neiging heeft om de geschiedenis en de feiten te vervormen om een bevooroordeelde agenda te promoten. Dit kan leiden tot misleiding en desinformatie, en kan het moeilijker maken om problemen op te lossen als we ons niet baseren op een gemeenschappelijke set van feiten en begrip.
Ten slotte kan woke-cultuur leiden tot een gebrek aan vrije meningsuiting. Als mensen zich geïntimideerd voelen om hun mening te uiten, of als hun meningen worden onderdrukt of gecensureerd omdat ze niet overeenkomen met die van de woke-beweging, kan dit de vrijheid van meningsuiting aantasten en de democratie bedreigen.
Het is belangrijk om te onthouden dat de woke-beweging, net als elke andere ideologie, een breed scala aan standpunten en meningen kan omvatten. Niet alle mensen die zich identificeren als 'woke' zijn extremistisch of onverdraagzaam. Het is echter belangrijk om bewust te zijn van de gevaren die gepaard kunnen gaan met extremisme in elke vorm en om altijd kritisch te blijven nadenken en open te staan voor verschillende perspectieven en ideeën.
In plaats van te streven naar een ideale samenleving waarin iedereen perfect gelijk is, is het belangrijk om te streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om succesvol te zijn en zijn of haar potentieel te bereiken. Dit vereist dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedrag en dat we ons inzetten voor het bevorderen van gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen, ongeacht hun identiteit.
Enkele voorbeelden:
In de discussie over het “slavernijverleden”, hoe verwerpelijk deze ook was, wordt in de “dader-slachtoffer discussie stelselmatig verzwegen dat niet alleen vanaf de 17e eeuw Nederlanders zich daaraan schuldig maakten. Veel tot slaaf gemaakte mensen werden ter koop aangeboden door inwoners van West-Afrika aan “kopers” van diverse nationaliteiten 
Verder wordt over het hoofd gezien, dat slavernij, een verwerpelijk fenomeen, al eeuwenlang werd bedreven ten koste van slachtoffers van velerlei etniciteit: denk aan daders als e Romeinen, de Vikingen en nog veel eerder (als maar één voorbeeld) de Israëliërs, die door de Egyptenaren in slavernij werden gehouden,
Modernere voorbeelden van extreme manifestaties van woke het inzetten van “sensitive reader, dat heeft geleid tot het censureren van de boeken van Agatha Christie en andere tot nu toe onbesproken auteurs. 
Ook in de dagelijkse spreektaal moeten we tegenwoordig steeds vaker krampachtig op onze woorden letten. Steeds meer woorden, die vanaf onze kinderjaren onschuldig en gebruikelijk waren, worden nu “aanstootgevend” geacht te zijn.
Een meisje van 9 antwoordde op de vraag: “waarom is zwarte Piet eigenlijk zwart?”:
“wat een domme vraag omdat hij door de schoorsteen kruipt natuurlijk.”

Later bericht    Overzicht    Eerder bericht