Bezuinigingen op de ouderenzorg

Bezuinigingen op de ouderenzorg

Bezuinigingen op de ouderenzorg kunnen een aantal nadelige gevolgen hebben, zowel voor de ouderen zelf als voor de samenleving als geheel.
Voor ouderen kunnen bezuinigingen leiden tot:
•    Verminderde kwaliteit van leven. Ouderen die afhankelijk zijn van de ouderenzorg kunnen minder goede zorg krijgen als er bezuinigd wordt op personeel, middelen of diensten. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, met meer eenzaamheid, pijn en ongelukken tot gevolg.
•    Verhoogd risico op verwaarlozing. Als er minder personeel beschikbaar is, kan het moeilijker zijn om alle ouderen voldoende aandacht te geven. Dit kan leiden tot verwaarlozing, zoals onvoldoende persoonlijke verzorging, slechte voeding of gebrek aan sociale contacten.
•    Verhoogde kans op overlijden. Onderzoek heeft aangetoond dat bezuinigingen op de ouderenzorg kunnen leiden tot een verhoogde kans op overlijden. Dit komt doordat ouderen minder goede zorg krijgen, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziekten en blessures.
 

(redactie)

Voor de samenleving kunnen bezuinigingen op de ouderenzorg leiden tot:
•    Toename van de kosten van zorg. Als ouderen minder goede zorg krijgen, kunnen ze meer zorg nodig hebben. Dit kan leiden tot hogere kosten voor de samenleving, omdat ouderen langer in het ziekenhuis moeten blijven of in een verpleeghuis moeten worden opgenomen.
•    Toename van de werkloosheid. In de ouderenzorg werken veel mensen. Als er bezuinigd wordt, kunnen deze mensen hun baan verliezen. Dit kan leiden tot een toename van de werkloosheid en de armoede.
•    Afname van de productiviteit. Ouderen zijn vaak actief in de samenleving. Als ze minder goede zorg krijgen, kunnen ze minder productief zijn. Dit kan leiden tot een afname van de economische groei.
In Nederland zijn de afgelopen jaren al een aantal bezuinigingen op de ouderenzorg doorgevoerd. Deze bezuinigingen hebben al tot een aantal nadelige gevolgen geleid, zoals een verhoogd risico op verwaarlozing en een toename van de wachttijden voor zorg.

Het is belangrijk om te beseffen dat bezuinigingen op de ouderenzorg niet alleen gevolgen hebben voor de ouderen zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is daarom van belang om zorgvuldig na te denken over de mogelijke gevolgen van bezuinigingen voordat deze worden doorgevoerd.
 

En verder:

Zorgverzekeraars mogen voor volgend jaar en de daaropvolgende jaren grotendeels vasthouden aan hun inkoopbeleid. Meer dan 250 ouderenorganisaties, waarvan 27 uit het Noorden, hadden een kort geding aangespannen om bezuinigingen, die de verzekeraars door willen voeren, van tafel te krijgen.
"Het is uniek dat 250 aanbieders samen zo'n zaak aanspannen, het laat zien hoe zeer het water ons aan de lippen staat", aldus Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). "De uitspraak is dan ook een tegenvaller en maakt dat een oplossing voor onze problemen niet in zicht is."
Volgens Mossel kan de gerechtelijke uitspraak 'financieel rampzalige' gevolgen hebben. "Zonder enig zicht op meer realistische tarieven om onze zorg op te kunnen baseren. We zullen moeten blijven duidelijk maken hoe somber de vooruitzichten zijn."
De NNCZ verwacht dat zorgorganisaties komende jaren minder medewerkers kunnen inzetten in de zorg en dat er mogelijk ontslagen gaan vallen.
Vet op de botten
Zorgkantoren sluiten contracten met zorgaanbieders. In elke regio van Nederland is zo'n kantoor, dat verbonden is aan de grootste verzekeraar daar. De zorgkantoren die werden gedaagd zijn die van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De maximale tarieven die ze voor volgend jaar aan de ouderenzorgorganisaties willen betalen, zijn iets lager dan dit jaar. Daar komen bezuinigingen van het ministerie van Volksgezondheid bovenop.
"Zorgkantoren zeggen dat 75 procent van de zorgorganisaties het hiermee kan doen, terwijl 25 procent dat dus niet kan. En de rechter vindt dat nog goed ook", zegt Mossel. "Deze norm kan je hanteren in een sector waar vet op de botten zit, maar niet in de zorg."
Ouderen gaan zeker iets merken van de bezuinigingen, voorspelt Mossel. "Een heel aantal organisaties is al aan het reorganiseren. Zij brengen de inzet van medewerkers naar beneden. Dat gaat leiden tot een verminderde inzet van professionele zorg."
Vanwege de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer blijft de NNCZ  hoop houden op een ommekeer. "We zullen alles doen nieuwe Kamerleden goed te informeren. We blijven zichtbaar en hoorbaar in de Tweede Kamer."
Blij met duidelijkheid
De zorgkantoren laten via brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland weten blij te zijn met de duidelijkheid van de rechter, maar erkennen ook dat de zorgvraag en de zorgkosten in de ouderenzorg knellen.
Volgens Zorgverzekeraars Nederland is een 'landelijke transformatie' nodig om de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. "Dat maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoren belangrijker dan ooit", aldus de brancheorganisatie.

Vorige bericht    Terug    Volgend bericht