Belastingdienst krijgt recordboete voor illegaal gebruik van zwarte lijst met ‘fraudeurs’

Belastingdienst krijgt recordboete voor illegaal gebruik van zwarte lijst met ‘fraudeurs’

De Belastingdienst heeft een recordboete van 3,7 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jarenlang hield de fiscus een zwarte lijst bij van burgers over wie fraudevermoedens bestonden. Slachtoffers van de toeslagenaffaire konden hierdoor onterecht geen betalingsregeling treffen en raakten zo dieper in de problemen.

 

Tekst: Jaap Dijk

Fotobewerking: Jaap Dijk

 

Maar wie betaalt die boete?
Minister Kaag?

Een intelligente politica zou je denken. 
De ambtenaren die uitvoering hebben aan deze schandelijk praktijken?
Dat zijn toch dames en heren met een goede opleiding waarvan ik niet kan of wil geloven dat ze nooit nadenken over waar ze mee bezig zijn en welke consequenties zouden voortvloeien uit hun taakuitvoering.  “Wir haben es nicht gewußt” is al sedert 1945 geen geldige uitvlucht meer.
Ze wisten het dus wel en je zou met recht en reden kunnen stellen, dat aan duizenden landgenoten opzettelijk en onnodig, ja onrechtmatige zoals is vastgesteld, schade is toegebracht.
Waarom vindt niemand, dat de daders strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden?

Doofpot dus!
En dan nu het hoogtepunt:
Wie betaalt die miljoenen boete dit aan de snikkende belastingdienst is opgelegd?
De foute ambtenaren? Sigrid Kaag? Rutte, Asscher, Wiebes en Weekers
Weet u waar de belastingdienst zijn euro’s vandaan haalt?
Goed gezien: van de belastingbetaler, van u, van mij en vooral ook van al diezelfde slachtoffers van de duistere praktijken van, wat ik niet anders kan zien als de criminele organisatie: onze eigen Nederlandse Belastingdienst.
Goed gedaan Autoriteit Persoonsgegevens (AP) l
Niet de daders, maar de gedupeerden worden gestraft.

Ik geloof, dat ik een beetje misselijk word.

 


 

 

Later bericht Overzicht Eerder bericht