Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

STICHTING ZO WILLEN WIJ WONEN
 

‘Stichting Zo Willen Wij Wonen werd opgericht om minder afhankelijk te worden van de zorg die geboden wordt’, zegt Wouter van de Kolk, voorzitter van de stichting. 

‘Door de sluiting van verzorgingshuizen vanaf 2013 is er een gat ontstaan tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.
Daarbij is professionele zorg steeds beperkter beschikbaar. Het aantal zorgverleners neemt af, en de zorgvraag neemt toe.
Er is heel weinig variatie in de manieren van wonen en leven en in dat ‘gat’ proberen we verschillende initiatieven oplossingen te ontwikkelen.’

Door Barbara Rodermond

De stichting Zo Willen Wij Wonen heeft haar plannen voor alternatieve ouderenhuisvestiging aan ‘Toukomst’ voorgelegd en groen licht gekregen voor de voorlopig zes projecten. Zo Willen Wij Wonen kreeg een bijdrage van 300.000 euro voor de realisatie ervan.
"Zonder de financiële steun van Toukomst hadden we niets kunnen realiseren", zegt Wouter van de Kolk. Het project Toukomst ging in 2019 van start. Toukomst gaat over met elkaar werken aan beter wonen, leven en werken in Groningen. Groningers werden opgeroepen om ideeën te bedenken. Er werden 900 ideeën ingestuurd. Deze werden gebundeld tot projecten die bijdragen aan de toekomst van de provincie. Het Toukomstpanel heeft 42 projecten geselecteerd die volgens hen het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen en heeft voor de uitvoering hiervan 100 miljoen euro ontvangen van het Nationaal Programma Groningen (NPG). NPG is een samenwerkingsverband van Rijk, de provincie Groningen en de tien gemeenten in de provincie. Het NPG heeft in totaal 1,15 miljard euro te besteden. Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen om (los van de gaswinningsproblematiek) ,,te investeren in de toekomst van Groningen door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat”. Het NPG is officieel gestart in maart 2019.
Zo Willen Wij Wonen bestaat uit verschillende bewonersinitiatieven verspreid door de provincie: Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen, Waardig Wonen, Coöperatie Goudvoormekaar, Brokanthuis, DeMensplek en Woonborg Sappemeer. De partners zijn gelijkwaardig. De wooninitiatieven zijn en blijven zelfstandige initiatieven met eigen eigenaarschap en zeggenschap.
 

Zo Willen, Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen


Een actie-onderzoek van het bewonersinitiatief Zo Willen, Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen heeft geleid tot de uitwerking van drie projecten in de dorpen, waaronder project Pastoriebuurt in Vriescheloo. Schilder Jozef Israëls noemde het dorp Vriescheloo ooit ¨het schoonste van Europa¨
Enkele maanden geleden werden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van de Pastoriebuurt Vriescheloo in Vriescheloo gepresenteerd. Zie filmpje.
Wouter van de Kolk: ‘ons project houdt in dat we een nieuwe vorm van wonen willen realiseren hier in Vriescheloo. Met en naast de kerk.’(reeds bestaande gebouwen zullen worden omgebouwd). ‘Het gaat om een zevental woningen plus een aantal gemeenschappelijke voorzieningen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de mensen uit het dorp. Dankzij NPG zijn we in staat geweest om een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de realisatie van de Pastoriebuurt hier in Vriescheloo.’ Uit een enquête onder de bewoners van de drie dorpen is gebleken dat mensen heel graag in hun eigen dorp willen blijven wonen als ze ouder worden en huis en tuin te groot zijn geworden. Wouter van de Kolk: ik denk dat het realistisch is dat we binnen twee tot drie jaar (2025-2026) hier echt een aantal woningen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen hebben gerealiseerd voor de inwoners van Vriescheloo.
Met Pastoriebuurt Vriescheloo geven we mensen de kans om in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het project wordt op dit moment geinitieerd en gefinancierd door de plaatselijke protestantse gemeente Vriescheloo. Het doel is om de woningen en gemeenschappelijke voorzieningen straks onder te brengen in een nieuwe stichting waar dorpsbewoners gezamenlijk het bestuur van gaan vormen.

Stiching Waardig Wonen

biedt een woonvorm aan voor ouderen met een zorgindicatie voor dementie. In 2017 heeft de stichting een pand gehuurd in de stad Groningen waar vierentwintiguurs zorg aanwezig is. De zorg wordt gefinancierd door de persoonsgebonden zorggelden van de bewoners. In het huis wonen vijf, maximaal zes mensen. Iedere bewoner betaalt mee aan de huur, maaltijden en overige voorzieningen. De woonvorm is specifiek bedoeld voor mensen met een kleine beurs.
Met de ondersteuning van het NPG is het nu gelukt om een tweede woonlocatie in Winschoten te openen. Twee rijtjeshuizen zijn geschakeld tot één woning. Net zoals in Groningen staat de woning in een gewone straat. Daardoor kunnen de bewoners deel blijven nemen aan de maatschappij.
Waardig Wonen hoopt een Waardig Wonen-huis in elke gemeente in de provincie Groningen te realiseren in dorpen en wijken van de stad Groningen. Onderzoek daarnaar is op verschillende plekken gaande, ook weer mogelijk met de financiële ondersteuning van het NPG.


De coöperatie Goudvoormekaar

richt zich op drie onderdelen: Wonen, Welzijn en Voeding.
De coöperatie wil een prettige, sociale woongemeenschap verwezenlijken van 27 woningen, een combinatie van sociale huur-, middenhuur-en koopwoningen, met gemeenschappelijke ruimten en een gemeenschappelijke tuin, waar bewoners elkaar waar nodig af en toe te helpen, met behoud van privacy.
Wouter van de Kok: "Het college van B&W heeft locatie de Garst goedgekeurd, nu moet het nog door de raad goedgekeurd worden. Het haalbaarheidsonderzoek werd gefinancierd door NPG. Er worden twee types levensbestendige en rolstoeltoegankelijke huurwoningen gerealiseerd: gelijkvloers en woningen met één verdieping. De woningen zijn bedoeld voor jong en oud. De leden van Goudvoormekaar ontwerpen hun eigen woning in samenwerking een architect, Jan Mulder van Westers architectuur en stedenbouw.
Vraag: Hoe wordt het project gefinancierd? De gemeente Winschoten geeft helaas geen financiële bijdrage. "Het zal hoofdzakelijk gefinancierd moeten worden door de toekomstige bewoners zelf, waar mogelijk aangevuld met bijdragen van subsidiegevers of fondsen", aldus Wouter van de Kolk.


Het Brokanthuis

In opdracht van de provincie Groningen doet ouderenorganisatie Brokant een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van ouderenhuisvesting in Groningen. Brokant realiseert de zgn. Brokanthuizen, Een Brokanthuis is een kleinschalig seniorencomplex met een tuin voor maximaal 32 bewoners. Woonleefgemeenschappen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Een gemeenschappelijke huiskamer maakt deel uit van complex. "Brokant", zegt Wouter van de Kolk, "behoort tot het middensegment. Mensen in de stad Groningen willen vaak blijven wonen in de buurt waar zij gewoond hebben. De gemeente Groningen is enthousiast en werkt mee waar zij dat kan. Het blijft moeilijk een geschikte locatie te vinden."
De DeMensplek

Dit burgerinitiatief is bedoeld voor mensen met dementie, hun familie, naasten en verzorgers. Een leefbare plek waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven of om op bezoek te gaan. Een plek die voortdurend wordt doorontwikkeld met de mensen die betrokken zijn en waar menselijkheid, menselijk contact en menselijke waarden altijd leidend zijn.
Woonborg Sappemeer

Woonborg Sappemeer is een concept om een bestaande monumentale boerderij te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een activerende en rustgevende woonomgeving waarin de relatie van het wonen met de natuur centraal staat.
Waar wil jij wonen op je oude dag?

Op een bijeenkomst in Winschoten in mei  jl. zegt Wouter van de Kolk onder meer: "Wat voor mij overheerst is dat het enorm ingewikkeld is waar je misschien wel wilt wonen over een jaar of over 5 jaar of over 10 of 20 jaar. Want ga het maar eens bedenken. Je weet niet wat er op dat moment aan de hand is, hoe je in het leven staat, met wie je op dat moment misschien wel samenwoont, met alle onzekerheden, laat staan de sociale netwerken, of je die op dat moment nog hebt, wat nu misschien heel waardevol is. Dat maakt het beantwoorden van de vraag waar je op je oude dag wilt wonen ontzettend ingewikkeld."

Het enige wat ik denk dat je zonder meer kunt doen is: laat het je niet overkomen en zoek naar mogelijkheden om daar voor jezelf proactief keuzes in te kunnen blijven maken.
Dat het je niet overkomt en gedwongen wordt tot het maken van bepaalde keuzes die je niet wilt maken.
Zodat je zeggenschap en eigen regie kunt behouden.


Wordt vervolgd.

Vorige bericht Terug Volgend bericht