Modern slavernijverleden, een hype?

Modern slavernijverleden, een hype?

Er wordt bijna dagelijks gesproken over “onze” collectieve schuld aan de afstammelingen van “tot slaaf gemaakte” – meestal donkergekleurde” mensen. Lees bijvoorbeeld de krantenkop: “Hèhè, kabinet gaat eindelijk excuses maken voor slavernij”. Diverse gemeentebesturen, bijvoorbeeld die van Amsterdam, zijn de regering al voorgegaan en nog meer gemeentebesturen en bedrijven zullen nog volgen. Ook onze koning zal zich erbij aansluiten, is de verwachting.

Iedereen die een kritisch geluid wil proberen te laten horen of een poging wil doen tot enige relativering in de context van een wijdere blik op geschiedenis van slavernij, loopt de kans om voor racist of erger te worden uitgemaakt.

Maar toch wil ik een poging doen om de zaken in een wat breder verband te zien. Toen ik voor het eerst hoorde over de vraag, nee, de eis van excuses, kwamen er een paar gedachten en vragen bij mij op.

Geloof ik in het verhalen van de zonden der vaderen tot in het derde  of vierde geslacht?  (Exod. 20:5-6)

Geloof ik in geërfd  slachtofferschap? Daar moet ik nog eens goed  over nadenken.

En toen ik hoorde over de eis voor excuses, vertelde ik in kleine kring, dat ik verwachtte dat deze eis spoedig gevolgd zou worden door een eis voor compensatie; voor geld …

(Jacob Dijk)


1K Z1E J3

1K Z1E J3

Wat is dit nu weer?

Tijdens een wandeling in de Oosterparkwijk in februari viel mijn oog op een goudkleurig metalen plaatje dat vastgeschroefd zat op een van de bankjes in het Rosarium in het Pioenpark. 'Een goed gesprek begint met iemand écht zien’ stond erop en daarnaast was er een QR code met: ‘1K Z1E J3’.

Ik las het als ‘Ik zie je’. Maar ook ontdekte ik dat er 3 cijfers in verstopt zitten: 113. En dat is het nummer van Zelfmoordpreventie (betaald) en 0800-0113 (gratis).

Door Frans Geubel


Praten mét ouderen, niet óver ouderen

Praten mét ouderen, niet óver ouderen

Er is geen onderwerp waarover onlangs zoveel rapporten en studies zijn
verschenen als over de vraag ‘Hoe gaat de samenleving met steeds meer
ouderen eruit zien?’
Recent is de transformatieagenda ‘Ouder worden 2040’ verschenen, een
aanzet tot een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van
vijf leefdomeinen:
1. Leren, werk en inkomen
2. Gezondheid, welzijn en zorg
3. Zingeving, meedoen en vrije tijd
4.Wonen
5. Leefomgeving

Advies van de Raad van Ouderen  -  Februari 2023


Komoot voor inspiratie om er op uit te gaan

Komoot voor inspiratie om er op uit te gaan

Je kent het allemaal wel; je wilt er uit en weet zo gauw niet waarheen.
Dan maar weer wandelen op die plek van een paar weken geleden.

Het kan ook anders:
Ik installeer niet gauw een nieuwe app op m'n telefoon, maar van de installatie van Komoot heb ik geen spijt.
Ik gebruik het niet intensief. Vooral om inspiratie op te doen.. Ik heb dan ook een gratis account bij Komoot; alleen om de kaarten te kunnen bekijken.


Zijn mensen van nature goed of slecht?

Zijn mensen van nature goed of slecht?

Die vraag houdt filosofen en ethici al eeuwenlang bezig, een eenduidig antwoord is nog nooit gevonden. 

Tekst: Jaap Dijk
Illustratie: Carol Balanta

 


Bewustzijn

Bewustzijn

wat is dat eigenlijk?
 

Als puber van een jaar of vijftien/zestien was ik nogal bezig met elementaire levensvragen.
Waarschijnlijk hoort dat bij die leeftijd.

Zoals: Wat is de zin van het leven? Wat is bewustzijn?
En: wat voor doel moet je jezelf in godsnaam voor de toekomst stellen?
En waarom zou je dat zo nodig moeten doen?
En: wat wil ikzelf eigenlijk?
Helaas: ik had geen flauw benul!
 

Tekst:  Pieter Jan Bakker


Het jongetje in de klas

Het jongetje in de klas

‘Heb jij ook een foto voor me van de wandschildering in de Theo Thijssenschool?’ vraagt Roelof van der Velde (84). Hij woont een eindje verderop aan de Florakade en heeft een garagebox onder mijn flat. Ik vraag hem waarom en hij antwoordt: ‘Ik ben het jongetje op de achterste rij links in het schoolklasje van meester Sikkema’.

Roelof bedoelt het schoolgebouw aan de Heesterpoort, waarin nu WIJ Oosterpark huist.