Zijn mensen van nature goed of slecht?

Zijn mensen van nature goed of slecht?

Die vraag houdt filosofen en ethici al eeuwenlang bezig, een eenduidig antwoord is nog nooit gevonden. 

Tekst: Jaap Dijk
Illustratie: Carol Balanta

 


Europa: Waar ze rijkdom beloven

Europa: Waar ze rijkdom beloven

Door Carol Balanta

Veel migranten en vluchtelingen worden niet gehoord. Van de 80,6 miljoen gedwongen ontheemden in de wereld bestaat bijna de helft uit kinderen en jongeren. Toch horen we hun stem niet vaak. Velen hebben het over de migratie van volwassenen, maar slechts weinigen hebben het over migrantenkinderen.


Die andere Seite

Die andere Seite

Ingeborg groeide op in Duitsland, tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw. In de jaren dat Hitler aan de macht kwam.

“Ik was een teenager in die tijd en het enige dat telde waren mijn vrienden, mijn eerste liefde, en jazz muziek. Dat laatste wel achter gesloten deuren, want  jazz muziek was immers verboden,” vertelt Ingeborg.

Aan die onbezorgde tijd kwam een einde. De oorlog brak uit en vrienden vertrokken naar het front. “Sommigen keerden niet terug, anderen zwaargewond. Jongens waarmee ik zo vaak gedanst had, kwamen met beide benen afgeschoten terug. Het leed was onbeschrijflijk.” Ingeborg zwijgt even.


Belastingdienst krijgt recordboete voor illegaal gebruik van zwarte lijst met ‘fraudeurs’

Belastingdienst krijgt recordboete voor illegaal gebruik van zwarte lijst met ‘fraudeurs’

De Belastingdienst heeft een recordboete van 3,7 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jarenlang hield de fiscus een zwarte lijst bij van burgers over wie fraudevermoedens bestonden. Slachtoffers van de toeslagenaffaire konden hierdoor onterecht geen betalingsregeling treffen en raakten zo dieper in de problemen.

 

Tekst: Jaap Dijk

Fotobewerking: Jaap Dijk


Nepnieuws

Nepnieuws

Nepnieuws is misleidende en onjuiste informatie, die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie. Desinformatie en nepnieuws kunnen vele vormen hebben: een nieuwsbericht op het internet, een video op sociale media of een plaatje in een appgroep.


Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. Iedereen kan tegenwoordig content plaatsen op internet. Daardoor lijken de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden.

Jaap Dijk


We worden ouder

We worden ouder

(Mijn moeder wordt ouder)

Over een paar maanden wordt mijn moeder zeventig jaar. En ik ben net veertig geworden. Als ik mijn moeder ouder zie worden, valt het me vooral op dat ze niet beseft hoe haar vermogens, haar capaciteiten, haar fysieke vorm aan het veranderen zijn. Of misschien beseft ze het wel, maar wil ze het niet accepteren, ik weet het  

tekst en illustratie: Carol Balanta


Bewustzijn

Bewustzijn

wat is dat eigenlijk?
 

Als puber van een jaar of vijftien/zestien was ik nogal bezig met elementaire levensvragen.
Waarschijnlijk hoort dat bij die leeftijd.

Zoals: Wat is de zin van het leven? Wat is bewustzijn?
En: wat voor doel moet je jezelf in godsnaam voor de toekomst stellen?
En waarom zou je dat zo nodig moeten doen?
En: wat wil ikzelf eigenlijk?
Helaas: ik had geen flauw benul!
 

Tekst:  Pieter Jan Bakker


Het jongetje in de klas

Het jongetje in de klas

‘Heb jij ook een foto voor me van de wandschildering in de Theo Thijssenschool?’ vraagt Roelof van der Velde (84). Hij woont een eindje verderop aan de Florakade en heeft een garagebox onder mijn flat. Ik vraag hem waarom en hij antwoordt: ‘Ik ben het jongetje op de achterste rij links in het schoolklasje van meester Sikkema’.

Roelof bedoelt het schoolgebouw aan de Heesterpoort, waarin nu WIJ Oosterpark huist.