Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Afgelopen zaterdagavond was de Nacht van de Nacht. Op veel plekken in Nederland gingen lichten uit en kon men van meer duisternis genieten. In de Oosterparkwijk was zowel een actief als informatief programma opgesteld door wijkbewoners, de Oosterkerk, VRIJDAG in de Buurt en opbouwwerkers van WIJ Oosterparkwijk. 
Met ruim 200 bezoekers leidde dit tot een drukbezochte avond vol nieuwe ontmoetingen tussen deelnemers en bezoekers.