Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen

Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen

THEMA ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel Vrouwen spelen een belangrijke rol in Tenach. Denk bijv. aan de
vier Aartsmoeders Sara, Rachel, Rivka en Lea. In Talmoed en rabbijnse geschriften hebben zij betekenis gekregen. In Spreuken 31:10 lezen we over een ‘sterke’ vrouw. Een kritische beschouwing leert ons dat de betekenis van het Hebreeuwse woord chajil veel diepgaander is dan ‘sterk’ Het kan ook betekenen: nobel, krachtig, capabel, kloek, rijk, strijdbaar… Wat vrouwen in Tenach zeggen en doen geeft zicht op een diepere betekenis van het menszijn. De vrouwen in het Nieuwe Testament, vele vaak zonder naam, zijn
ook van grote betekenis. Het waren in alle evangeliën vrouwen die de eerste getuigen waren van de opstanding. Onder hen Maria van Magdala, die in de latere beeldvorming veel gezichten heeft gekregen, van hoer tot heilige. Misschien wel de bekendste vrouw is Maria, de moeder van Jezus. Een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke’ vrouw roept ons, vrouwen én mannen, op onze verantwoordelijkheid te nemen.