In de Ban van…” - 9 december

In de Ban van…” - 9 december

Onder de titel "In de Ban van..." slaan twee grote namen binnen de wereld van de blaasmuziek de handen ineen voor een bijzonder dubbelconcert op een bijzondere locatie.

Het Gelders Fanfare Orkest (GFO) en de Provinciale Brassband Groningen (PBG) gaan op 9 december in de Groninger Martinikerk 'vol op het orgel': de twee ‘levende orgels’ zullen toprepertoire voor respectievelijk brassband en fanfareorkest ten gehore brengen. Het derde, meest prominent zicht- (en hoor)bare orgel zal uiteraard ook ingezet worden en is bij gerenommeerd organist Jochem Schuurman in meer dan goede handen.

 


Diversiteit

Diversiteit

Diversiteit is een term die verwijst naar de verscheidenheid en variatie in menselijke eigenschappen, kenmerken, culturen en perspectieven binnen een bepaalde groep, gemeenschap of samenleving. Het gaat niet alleen om verschillen op het gebied van geslacht, etniciteit, ras, leeftijd of seksuele oriëntatie, maar ook om verschillen in achtergrond, religie, vaardigheden, overtuigingen en ervaringen.
Diversiteit is een belangrijk aspect van de menselijke samenleving en heeft een positieve invloed op verschillende gebieden, waaronder bedrijven, onderwijsinstellingen en de maatschappij als geheel. Het bevorderen van diversiteit is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid, maar het heeft ook vele voordelen.

(redactie)
 


Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Overweldigende belangstelling voor de natuur bij nacht in de Oosterparkwijk

Afgelopen zaterdagavond was de Nacht van de Nacht. Op veel plekken in Nederland gingen lichten uit en kon men van meer duisternis genieten. In de Oosterparkwijk was zowel een actief als informatief programma opgesteld door wijkbewoners, de Oosterkerk, VRIJDAG in de Buurt en opbouwwerkers van WIJ Oosterparkwijk. 
Met ruim 200 bezoekers leidde dit tot een drukbezochte avond vol nieuwe ontmoetingen tussen deelnemers en bezoekers.