Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

Alternatieve woonvormenvoor ouderen in stad en provincie Groningen

STICHTING ZO WILLEN WIJ WONEN
 

‘Stichting Zo Willen Wij Wonen werd opgericht om minder afhankelijk te worden van de zorg die geboden wordt’, zegt Wouter van de Kolk, voorzitter van de stichting. 

‘Door de sluiting van verzorgingshuizen vanaf 2013 is er een gat ontstaan tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.
Daarbij is professionele zorg steeds beperkter beschikbaar. Het aantal zorgverleners neemt af, en de zorgvraag neemt toe.
Er is heel weinig variatie in de manieren van wonen en leven en in dat ‘gat’ proberen we verschillende initiatieven oplossingen te ontwikkelen.’

Door Barbara Rodermond