Omikron

Omikron

De coronavariant Omikron (B.1.1.529) werd eind november 2021 voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. De omikronvariant neemt wereldwijd snel in aandeel toe. Ook in Nederland. 

De snelle verspreiding van de omikronvariant zou tot een hoge piek in ziekenhuis- en IC intensive care-opnames kunnen leiden. Een piek die de zorgcapaciteit ruim kan overschrijden. Om dit voor te zijn adviseerde het OMT op 17 december 2021 een uitbreiding van de maatregelen. Het kabinet besloot daarom een lockdown aan te kondigen. 

Verspreiding in Nederland

Vanaf week 47 (de week van 21 november) wordt de omikronvariant ook gevonden in de Nederlandse kiemsurveillance. De gegevens uit de kiemsurveillance worden iedere vrijdagmiddag bijgewerkt. 


Nepmail aanvraag steunpakket lockdown

Nepmail aanvraag steunpakket lockdown

Criminelen spelen in op de nieuwe lockdown. Pas op voor een valse e-mail namens de Rijksoverheid over het aanvragen van een steunpakket.

Bron: Seniorweb


SLIMOTHEEK IS VERHUISD NAAR MFC DE WIJERT IN GRONINGEN!

SLIMOTHEEK IS VERHUISD NAAR MFC DE WIJERT IN GRONINGEN!

In het MFC in Gropningen staat sinds vorige week een vitrinekast in de vorm van een huis. Dat is de Slimotheek, of eigenlijk de kast die bij de Slimotheek hoort. De Slimotheek leent technologie uit aan inwoners die moeite hebben met bepaalde bewegingen of wat vergeetachtig worden. Een robotstofzuiger, een kalenderklok, een slimme deurbel, een extra eenvoudige tablet met beeldbelknop of een supermakkelijke afstandsbediening, om wat voorbeelden te noemen.


Platform Vief nodigt ouderen uit hun verhaal te vertellen

Platform Vief nodigt ouderen uit hun verhaal te vertellen

‘Ervaringen delen helpt bij het accepteren van verlies en tegenslag’
Wie ouder wordt, krijgt vaker te maken met verlies: een chronische ziekte, lichamelijke achteruitgang en het overlijden van een partner komen dichterbij. Onderzoek van Bureauvijftig laat zien dat ouderen wel een mentaal steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ervaringen delen helpt om een verlies te verwerken en de draad weer op te pakken. Daarom is het online platform vief.nl gelanceerd. Vijftigplussers worden uitgenodigd om hier hun verhaal te delen. 

Vief is een initiatief van Monuta


Voor mensen met dementie en mantelzorgers is het al dubbel code zwart

Voor mensen met dementie en mantelzorgers is het al dubbel code zwart

De besmettingen lopen op en daarmee de druk op de zorg ook. Voor de circa 200.000 thuiswonende mensen met dementie een regelrechte ramp. Terwijl de rest van het land het heeft over een ‘naderend code zwart’ is het voor hen al dubbel code zwart. Mensen met dementie krijgen geen of nog minder ondersteuning. En als ze zelf besmet raken, staan ze ook nog eens achteraan in de verzorgingsrij, met alle gevolgen van dien.


Start Groningse Grootouders voor het Klimaat

Start Groningse Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het Klimaat in Groningen overleggen op dinsdag 2 november hoe zij actief kunnen zijn of worden in Stad en Ommelanden. Er zijn in stad en provincie Groningen meer dan 150 sympathisanten van de landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat. Het is nu een goed moment om ook in Groningen de krachten en ideeën te bundelen.
 
Ook belangstellenden zijn welkom op 2 november in het News Café, Waagstraat 5 in Groningen (naast het stadhuis) van 19.00 – 21.00 uur. QR-code (of bewijs negatieve test) met ID is verplicht.
 
Aanmelden is niet verplicht, maar de organisatoren vinden het plezierig om te weten hoeveel mensen er ongeveer aanwezig zullen zijn. Het emailadres is gvhk.groningen@ gmail.com.
 
Landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat
De landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat wil de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties. Daarom zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen.

Zie voor meer informatie over de landelijke organisatie https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
 


Gedenken is anders vasthouden

Gedenken is anders vasthouden

Net als vorig jaar, in 2020, worden er in de maand november portretten getoond van wijkbewoners in het Hendrik de Vries plantsoen. De geportretteerde hebben te maken gehad met verlies van iets wat hen dierbaar is.