Colofon Redactie
oktober 2022
"Vlaiger"
9721 PB Groningen
Tel: 050 – 5730438
Email: redactie@vlaiger.nl
K.v.K. nummer 80875637
ANBI registratienummer RSIN: 861834094

Aangemerkt vanaf 28 juli 2022 als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
We stellen het erg op prijs als u ons werk financieel wilt steunen. Groningen Plus heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting...
Rekeningnr.: NL81 RABO 0362 2396 65  t.n.v. Stichting Senioren in woord en beeld

Deze digitale krant voor actieve plussers is te bereiken op www.vlaiger.nl
De redactie van Vlaiger, bestaande uit de hieronder genoemde enthousiaste medewerkers, schrijvers, filmers en fotografen hebben besloten om met hun activiteiten door te gaan: Website, YouTube kanaal en wekelijkse uitzendingen op OOG TV met onderwerpen en artikelen die relevant zijn voor alle 50-plussers in de hele provincie Groningen met nóg meer aandacht voor cultuur, muziek, gezondheids- en ouderenzorg. We staan open voor nieuwe ideeën.

Dit wordt geen site voor somber nieuws. We houden het ook niet opzettelijk licht.
We willen verslag doen van wat ons bezig houdt, wat we goed vinden om met jullie te delen en wat mensen verenigt.
Daarmee willen we de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een stem geven en voor hen een spreekbuis zijn.


Overnemen van artikelen en foto’s
Alle berichten uit deze uitgave mogen worden verspreid, vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, ook zonder toestemming maar met kennisgeving aan de redactie.

Maar wel met vermelding van de bron en een bericht naar ons dat men content heeft overgenomen.
Voor het gebruik van foto’s is toestemming van de fotograaf vereist.

Neem s.v.p. contact op via redactie@vlaiger.nl


Plaatsing van uw artikelen

De redactie stelt het op prijs om persberichten, artikelen en andere ingezonden stukken voor plaatsing op onze site te ontvangen.
De redactie behoudt zich echter het recht voor om stukken zonder opgave van redenen te weigeren.
 

Medewerkers:

 

Jacob Dijk

Voorzitter, onbezoldigd
Hoofdredacteur

 

Dirk Goudberg

Secretaris, onbezoldigd
Redactielid, Filmer

Frans Geubel

Penningmeester, onbezoldigd
Eindredacteur, Radactielid

Freerk Jongsma

Bestuurder, onbezoldigd
Redactielid, techniek, editor

Bert Bos

Redactielid, fotograaf, onbezoldigd

Henk Busker
Redactielid, onbezoldigd

   Christian  Poelstra
ICT medewerker, onbezoldigd

 

Redactiestatuut
Vrijwilligersbeleid
Eindverantwoording