Colofon Redactie
augustus 2020
"Vlaiger"
9721 PB Groningen
Tel: 050 – 5730438
Email: redactie@vlaiger.nl
K.v.K. nummer 80875637
RSIN: 861834094


Rekening nr.: NL81 RABO 0362 2396 65  t.n.v. Stg Senioren in woord en beeld

Deze digitale krant voor actieve plussers is te bereiken op www.vlaiger.nl

De redactie van de Seniorenkrant Groningen, bestaande uit 6 enthousiaste medewerkers, schrijvers, filmers en fotografen hebben besloten om met hun activiteiten door te gaan: Website, YouTube kanaal, Facebookpagina’s en wekelijkse uitzendingen op OOG TV met onderwerpen en artikelen die relevant zijn voor alle 50-plussers in de hele provincie Groningen met nóg meer aandacht voor cultuur, muziek, gezondheids- en ouderenzorg. En we staan open voor nieuwe ideeën.
Dit wordt geen site voor somber nieuws. We houden het ook niet opzettelijk licht.
We willen verslag doen van wat ons bezig houdt, wat we goed vinden om met jullie te delen en wat mensen verenigt.
Daarmee willen we de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een stem geven en voor hen een spreekbuis zijn.

Overnemen van artikelen en foto’s
Alle berichten uit deze uitgave mogen worden verspreid, vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, ook zonder toestemming van de redactie.
Maar wel met vermelding van de bron en een bericht naar ons dat men content heeft overgenomen
Voor het gebruik van foto’s is toestemming van de fotograaf vereist.
Neem s.v.p. contact op via redactie@vlaiger.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om stukken zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Jaap Dijk

Voorzitter, onbezoldigd
Hoofdredacteur

 

Frans Geubel

Penningmeester, onbezoldigd
Eindredacteur, Radactielid

Freerk Jongsma

Secretaris, onbezoldigd
Redactielid, techniek, editor

Dirk Goudberg

Redactielid, onbezoldigd
Filmer

Bert Bos

Redactielid, fotograaf, onbezoldigd

Henk Busker
Redactielid, onbezoldigd

 

Carolina Balanta

Redactielid, onbezopldigd
Graphic Designer

 

  (tijdelijke foto) Barbara Rodermond
redactielid, onbezoldigd