Open Kerk

Dit is een videoreportage over het project Open Kerk in de Oosterkerk in de stad Groningen. Het project houdt in dat de kerk op een paar doordeweekse dagen gewoon open is. Er is dan geen kerkdienst. Maar je kunt er wel luisteren naar stemmige muziek en wellicht wat dingen in je leven overdenken en bidden. Vooral in deze coronatijd kan je hier misschien kracht en troost uit halen.


Een koud bad is gezond

Even gezond doen; lekker zwemmen in koud water. Je krijgt er een kick van die je de hele dag bijblijft!
Achter de DOT of in het Zilvermeer. Of op het wad en lekker smeren met modder.
Dit filmpje gaat over een clubje enthousiaste dames op de Faeröer.


Fluisteren in het Blauwe Dorp

Op het Lindenhof in het hart van de oude wijk staat het kunstproject de (F)luisterbank, een robuuste, ossenbloedrode bank, waaruit de prachtige verhalen van weleer opklinken en je meenemen in de tijd. Dit project valt onder de onder de noemer community art (voor en door de bewoners) en heeft door kunstenares Loes Heebink en de wijkbewoners tijdens diverse workshops zijn vorm gekregen.

De (F)luisterbank is in 2013 in het midden van de Oosterparkwijk op het Lindenhof feestelijk geopend.

Van het hele maakproces van de (F)luisterbank is door de stichting VideoScoop een film gemaak


Waar precies? Kleine rode pijltje in het midden.


Wandelen met Henriëtte van der Noord

De 59-jarige Henriëtte van der Noord werkt als docent in het voorgezet speciaal onderwijs. Dat beroep viel haar de afgelopen jaren steeds zwaarder. Daarom besloot ze tot een draai in haar leven. Ze ging korter werken en werd organisator van wandeltochten.

Wie een wandeling met Henriëtte wil maken kan zich opgeven op deze link.


A. van Santen compleet

Interview met de hoogbejaarde meneer van Santen, wonende in de Vondelflat te Groningen

 


Wijkdeal de Wijert: een voorbeeld voor wijken en dorpen in stad en provincie.

Voor en door bewoners.

Aandacht voor kunst, cultuur, natuur en omgeving. Contacten met de lokale overheid  en vooral contact en aandacht voor elkaar.

Sociale status, levensovertuiging, afkomst; het maakt allemaal niets uit.

Wat mensen verbindt is: “mens zijn”.

 Interview met Luchtfotograaf Koos Boertjens

Interview met de 70-jarige Groninger luchtfotograaf Koos Boertjens. Hierin vertelt hij over zijn jeugd en zijn werk als luchtfotograaf.
Ook staat hij stil bij de totstandkoming van zijn nieuwe boek Groningen van boven – Stad en Ommeland.
Het gesprek vond plaats begin september 2020 op het dakterras van het Groninger Forum.

 

 


Seniorenvertretung Oldenburg

Hier ziet u een videoreportage van een bezoek van de Duitse ouderorganisatie Seniorenvertretung Oldenburg in september in Groningen. De Duitsers kregen er voorlichting over de Nederlandse wijkverplegingsorganisatie Buurtzorg. Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams van wijkverpleegkundigen, die veel eigen verantwoordelijkheid hebben en daardoor meer werktevredenheid.

Volgens de Duitsers zou zo’n inrichting van de wijkverpleging ook een oplossing zijn voor de overbelaste Duitse zorg.
Voor het verslag
met foto´s klik hier

 


VRT NWS  ·  3 september  ·

Rusthuisbewoner: "Coronacrisis is drogreden om mensen van ouder dan tachtig uit de maatschappij te verwijderen"

Het betoog van de 89-jarige Roger Lybaert in "De Afspraak" op Canvas maakt veel indruk.
Meer: http://nws.vrt.be/RogerCorona

 


Trottoirs (stoepen) in Groningen

Deze zijn slecht begaanbaar voor ouderen en andere mensen die slecht ter been zijn.
Een ware hindernisbaan voor gebruikers van hulpmiddelen, zoals wandelstok, rollator of rolstoel
Grote ongelijkheid in de verdeling van middelen voor de openbare ruimte die daardoor niet openbaar is voor iedereen.

Meld allen dit soort mankementen via de Slim Melden app van de gemeente Groningen.
Dit kan door de app te installeren op je telefoon of op deze website


Natuurfotograaf Willi Kröger

In deze videoreportage wordt natuurfotograaf Willi Kröger gevolgd. We zien hem op een van zijn geregelde rondes door natuurgebied Kardinge, aan de rand van de stad Groningen. Van de natuurfotografie maakte hij serieus werk sinds hij al weer een flink aantal jaren terug met pensioen ging. Via deze link is werk van Willi te zien

 


Natuurbegraafplaats Wierum

Reportage over natuurbegraafplaatsen, waarvan er de laatste jaren steeds
meer in Nederland komen. Natuurbegraafplaatsen liggen over het
algemeen buiten steden en dorpen en de afzonderlijke graven zie je vaak
niet omdat het de bedoeling is dat ze opgaan in de omgeving. Voor dit
videoverslag is er gefilmd op de Wierdebegraafplaats Wierum ten noorden
van de stad Groningen.

 


Toch een voorkeur voor een natuurbegraafplaats? Jaap Dijk geeft zijn visie

Interview van Dirk Goudberg met Jaap Dijk over begraven, cremeren en
je lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Als iemand die is
afgestudeerd in de medische ethiek en die jarenlang heeft gewerkt als
maatschappelijk werker heeft hij over dit soort dingen serieus nagedacht.
En op grond van een zorgvuldige afweging overweegt hij momenteel een
plek op een natuurbegraafplaats.

 


Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk in Groningen

Een film gemaakt door Sjoukje van Kuiken (C) 2020

Een portret maken van Annie Tak, dat leek mij een goed idee, maar daarbij wilde ik dan ook de kijkers laten zien hoe mooi en leefbaar de Oosterparkwijk door de jaren heen is geworden. Met die opzet heb ik de camera gepakt en in opdracht van de Seniorenkrant Groningen deze film gemaakt.

In deze film heb ik daarvoor Annie Tak geïnterviewd en aan de hand daarvan een montage gemaakt. Maar bij alles wat Annie zo beeldend wist te vertellen konden de echte beelden natuurlijk niet achterwege blijven. Daarom heb ik  deze filmproductie met foto`s uit het verre verleden en van het heden van de Oosterparkwijk opgetuigd.

Zij vertelt in de film over haar eigen leven in de Oosterparkwijk, een typische vooroorlogse arbeiderswijk in de stad Groningen.
Maar ook laat zij – meer in het algemeen – haar licht schijnen over de veranderingen die de wijk in de loop der jaren heeft ondergaan qua bevolkingssamenstelling en qua woningbouw.

Annie Tak kan daar met recht en reden iets van zeggen want zij woont al meer dan 80 jaar in de Oosterparkwijk en heeft zich gedurende vele jaren op vele manieren voor de wijk ingezet. Naast het oprichten van clubjes en verenigingen werd zij, als het ging om de wijkvernieuwing, regelmatig door de burgemeester, wethouder en bouwers om advies gevraagd.

Voor haar buitengewone verdiensten als vrijwilliger, werd haar naam jaren geleden in het Gulden Boek der stad Groningen opgetekend en mocht zij al eerste vrijwilliger van Nederland een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Ik hoop dat het me gelukt is van al dit materiaal een interessant portret te maken, niet alleen van Annie Tak maar ook van onze mooie Oosterparkwijk.

De film Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk werd op 14 juni 2020 ook op OOGtv  uitgezonden.

 

 


Geschonden herinnering

Piet en Sjoukje van Kuiken maakten de film in 1985. Zij brachten hun films en documentaires uit onder de naam Stichting Videoscoop. Zie de website http://www.stichtingvideoscoop.nl
Sjoukje bracht de film die hier te zien is terug van 13,5 naar 5,5 minuten.

De film gaat over het naoorlogse leed.
Het is een filmische impressie naar een van de verhalen uit de bundel
Tussen Verbeelding en Werkelijkheid van Piet van Kuiken. (uitgegeven bij Boekscout)

De twee hoofdthema’s zijn:

  • De angst voor herhaling van de verschrikkingen
  • De eenzaamheid die de overlevenden is toegevallen.

 


Popkoor Vondelflat op 8 mei 2020

Wijkdeal De Wijert verbindt Pop-up koor Vondelflat Lekker samen zingen vanaf balkon of parkeerplaats
Marike Broekema dirigeer in coronatijd een koor om de mensen in de Vondelflat uit hun isolement te halen.

 


Paradijs van Geluiden

Ernesto Arrendell is een multi-instrumentale percussionist. Ooit begon Ernesto als kind op de potten en pannen van zijn moeder geluiden te maken. Na een muzikale zwerftocht als percussionist in diverse groepen en bands, waar hij zich ontwikkelde tot een allround percussionist, koos Ernesto voor zijn grote passie Klankverhalen maken. Zijn grote droom kwam in 2015 uit, toen hij samen met een meer dan 100-koppige orkest in de Utrechtse JaarBeurs kon spelen op zijn bijzondere instrumenten en objecten.

 


Odensehuis Groningen

Onder normale omstandigheden is dit een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten, die kunnen komen wanneer zij willen en naar wens al dan niet aan activiteiten deelnemen.
Ten tijde van de corona-crisis is het Odensehuis echter beperkt open met slechts enkele deelnemers per dag. Zij komen op afspraak en onder de voorwaarde dat  iedereen gezond is: geen klachten, geen koorts of verkoudheid. 

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Ook zonder diagnose bent u van harte welkom in het Odensehuis.

Algemene informatie

Door middel van verschillende activiteiten kunnen deelnemers met geheugenklachten en hun naasten onderling ervaringen uitwisselen. Of het nu gaat om maken van muziek, schilderen, het maken van een levensboek of gezellig met elkaar lunchen: de deelnemers bepalen zelf wanneer zij komen en wat zij ondernemen.


Interview met Joke Stadhouder

Hoe gaan we om met mensen die er niets van begrijpen dat we dingen die eerst gewoon waren, nu niet meer mogen.