Strop voor Harener inbreker

Strop voor Harener inbreker

In de nacht van 22 op 23 oktober 1817 pleegt Frits Weites uit Haren samen met Berend Wubbels uit Leegkerk en Hendrik Siekman een roofoverval op de boerderij van Luitje Oomkens te Engelbert. De daders worden al snel ontmaskerd en worden streng gestraft. Ze krijgen alle drie de doodstraf door ophanging aan de galg op de Grote Markt in de stad Groningen. Berend Wubbels blijft na de overval onvindbaar, maar voor de andere twee wordt de straf op 24 februari 1819 voltrokken. Eppo van Koldam legt in deze lezing uit hoe zijn onderzoek naar het misdrijf en de bestraffing daarvan verlopen is.


Kostbare restauratie Olle Kerk Hoogkerk

Kostbare restauratie Olle Kerk Hoogkerk

In 1514 stond de dertiende-eeuwse Olle Kerk van Hoogkerk midden op het strijdtoneel tussen de stad Groningen en de Saksen. De stad wilde haar machtspositie behouden en riep de hulp in van de Geldersen. De fraaie romaanse kerk werd beschoten, vloog in de brand en de flinke westtoren viel naar het westen om.

 


Boeven in de familie

Boeven in de familie

Familieonderzoeker Teijo Doornkamp vertelt over zijn zoektocht naar de criminelen in zijn familie.
Hij vond er diversen. Hoe?
In deze digitale lezing geeft Doornkamp handvatten waar ook u de criminelen in uw eigen familie zou kunnen vinden.Afbeelding: Rechtbank, Oude Boteringestraat Groningen, 1859. Litho C.C.A. Last, Groninger Archieven (817_10164)


Bob Houwenlezing 2020

Bob Houwenlezing 2020

‘Moeilijkheden zullen mij niet doen wijken’ sprak de landbouwer P.F. Tammens bij zijn inhuldiging als burgemeester in februari 1943 van Groningen, ‘maar slechts meer vastberaden mijn weg bepalen’.

Nooit eerder had een Ommelander herenboer het hoogste ambt in de stad uitgeoefend. Als burgemeester droeg Tammens het nationaalsocialisme uit, inclusief het rabiate antisemitisme. Na de oorlog toonde hij openlijk berouw voor zijn optreden. In deze lezing staat Tammens’ ontwikkeling van graanboer tot NSBburgemeester centraal. Op welke wijze diende hij de nieuwe orde? En welke keuzes maakte hij gedurende zijn leven?


Het nieuwe coronavirus, uitdagingen voor de diagnostiek

Het nieuwe coronavirus, uitdagingen voor de diagnostiek

Op dinsdag 8 december 2020 gaf professor Bert Niesters de lezing: Covid-19: het nieuwe coronavirus; uitdagingen voor de diagnostiek. Voorzitter op deze avond: dr. Dineke Verbeek, onderzoeker.