A Poetic Evening at the Synagogue

A Poetic Evening at the Synagogue

Poëzie is iets dat mensen samenbrengt, verschillende culturen, godsdiensten, maar ook mensen uit verschillende tijdperken. Op vrijdagavond 9 juni organiseert Synagoge Groningen ‘A Poetic Evening’. Deze avond zal em. Prof. dr. Wout van Bekkum een lezing verzorgen getiteld ‘Jewish Poetry in East and West: Hymns from Baghdad and Songs from Andalusia’. Na de lezing gaan leden van Poetry Stanza uit Groningen gedichten voordragen die ze hebben gemaakt na hun recente bezoek aan Synagoge Groningen. Alle voordrachten worden in het Engels verzorgd.

 

Geert Volders – directeur Synagoge Groningen


Opendeurenbeleid: ruimte voor dementie

Opendeurenbeleid: ruimte voor dementie

Invoering van het opendeurenbeleid: een besluit op landelijk niveau dat meer (leef) ruimte wil bieden aan mensen met dementie. Gesloten afdelingen worden voor zover mogelijk, op een veilige en verantwoorde manier geopend. 
Ook op ZINN (Zorg in Noord-Nederland) is dit besluit van toepassing.
De pilot ‘Ruimte voor Dementie’ liep in de ZINN-locatie ‘de Brink’ in de stad Groningen. ZINN-locaties in de stad Groningen, Haren en Hoogezand worden stapsgewijs geopend. 
 

(Barbara Rodermond)


De Burcht in Wedde

De Burcht in Wedde

De Burcht in Wedde, vanaf 1374 een kasteeltje met een roemruchte geschiedenis. Zie www.burchtwedde.nl
Kom genieten van ons museum, kopje koffie/thee met gebak staan voor u klaar, in de Koningskamer of op het ruimte terras. De vrijwilligers kunnen u rondleiden door het gebouw.
Naast de prachtige wandelomgeving van de Burcht is er de mooie oude lindelaan waar u kunt genieten van de schaduw
De Burcht heeft sinds 2012 naast het museum de functie van Kinderhotel. Voor veel kinderen is het leven niet altijd makkelijk. Ze groeien op in moeilijke omstandigheden. Het Kinderhotel biedt deze kinderen een gratis vakantie of weekend en zo kunnen ze even onbezorgd kind zijn.


In de Ridderzaal hebben we een expositie van droomdekentjes. Deze dekentjes worden genaaid door vrijwilligers van de Stichting Regenboogboom. Deze dekentjes zijn bestemd voor kinderen die “een duwtje in de rug” nodig hebben.  Tijdens de expositie zal een aantal vormgevers en naaisters achter de naaimachine zitten en u vertellen over hun project.

Woensdag 21 juni is de Burcht gesloten.
 


VWS steunt domein overstijgend samenwerken in Groningen

VWS steunt domein overstijgend samenwerken in Groningen

Veur mekoar en mit mekoar in Grunn

Zorgen dat mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Met hulp van hun naasten, vrijwilligers én zonodig aangevuld met professionele hulp die domein overstijgend samenwerken rond de inwoner. Dat is het streven van het project ‘Veur mekoar en mit mekoar’, een samenwerking tussen de Groninger Dorpen, 17 zorgaanbieders in Groningen, de gemeenten Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis. De subsidieaanvraag die bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingediend voor deze domein overstijgende samenwerking is afgelopen week goedgekeurd. Ook in Drenthe, waar al langer domein overstijgend wordt samengewerkt is de aanvraag toegekend. Dit betekent dat de samenwerking tussen inwonersinitiatieven en zorgaanbieders een flinke stap verder komt.
 


NL-Alert bereikt steeds meer vijftigplussers

NL-Alert bereikt steeds meer vijftigplussers

Maandag 5 juni rond 12.00 uur zendt de overheid het volgende NL-Alert testbericht uit. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert bij een noodsituatie. Denk aan een grote brand, een storm of een overstroming. Het bereik van NL-Alert onder vijftigplussers neemt toe. Zo ontvingen 9 op de 10 mensen tussen de 50 en 74 jaar het NL-Alert testbericht van 5 december 2022.1 Bij mensen van 75-jaar en ouder lag het bereik met 8 op de 10 iets lager. Om het testbericht te ontvangen moet uw mobiele telefoon aan staan. 


Gratis Zomerconcert Prins Claus Conservatorium 2023

Gratis Zomerconcert Prins Claus Conservatorium 2023

Het Prins Claus Conservatorium sluit dit seizoen groots af met een gratis showcaseconcert waarin je wordt meegenomen op een muzikale reis langs alle afdelingen van het conservatorium: Klassiek, Jazz, Docent Muziek en Compositie & Muziekproductie.


VWS steunt domeinoverstijgend samenwerken in Groningen

VWS steunt domeinoverstijgend samenwerken in Groningen

Veur mekoar en mit mekoar in Grunn

Zorgen dat mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Met hulp van hun naasten, vrijwilligers én zonodig aangevuld met professionele hulp die domein overstijgend samenwerken rond de inwoner. Dat is het streven van het project ‘Veur mekoar en mit mekoar’, een samenwerking tussen de Groninger Dorpen, 17 zorgaanbieders in Groningen, de gemeenten Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis. De subsidieaanvraag die bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingediend voor deze domein overstijgende samenwerking is afgelopen week goedgekeurd. Ook in Drenthe, waar al langer domein overstijgend wordt samengewerkt is de aanvraag toegekend. Dit betekent dat de samenwerking tussen inwonersinitiatieven en zorgaanbieders een flinke stap verder komt.


De gevaren van woke

De gevaren van woke

De term "woke" verwijst naar een concept dat de laatste jaren in populariteit is toegenomen en verwijst naar een ideologie die zich richt op het bewust worden van sociale en politieke onrechtvaardigheden. Hoewel de intenties van deze beweging nobel zijn, zijn er ook gevaren verbonden aan het extremisme dat soms met deze ideologie gepaard gaat.

 

door: drs. J. Dijk


Seniorisme

Seniorisme

Seniorisme is een concept dat zich richt op de discriminatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Het is een groeiend probleem in veel landen, waarbij oudere werknemers vaak worden gezien als minder waardevol dan jongere werknemers. Dit kan leiden tot onrechtvaardige behandelingen, zoals lagere lonen, minder kansen op promotie, of zelfs ontslag. Dit artikel gaat dieper in op het probleem van seniorisme en het belang van inclusie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

door: drs. J. Dijk


Zorgcomplex nieuwe stijl is lijdensweg

Zorgcomplex nieuwe stijl is lijdensweg

22.000 ouderen met dementiezorg al op wachtlijst en bouw stagneert

Jelena Lesnik en haar demente stiefvader Dusan Holod, die lang op een wachtlijst stond voor het verpleeghuis en pas aan de beurt was nadat het thuis ernstig misging, waarvan zijn echtgenote het slachtoffer was.
 

Foto Rene Bouwman
Renate Curfs

 

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wil het kabinet. Pas als dat niet meer kan, moeten ze verhuizen naar een zorgcomplex nieuwe stijl. Maar nu tienduizenden zorgwoningen er niet zijn, dreigen dramatische situaties voor zieke ouderen te ontstaan


Waardevol Zuid

Waardevol Zuid


Lees je huurrechten in de bibliotheek

Lees je huurrechten in de bibliotheek

Onlangs heeft de Woonbond zijn Woonmagazine Huurwijzer onder alle bibliotheken in Nederland verspreid. Het magazine staat boordevol belangrijke voorlichting voor huurders over de jaarlijkse huurverhoging en de eenmalige huurverlaging.

 

Bron: Woonbond


Marcel (65) spreekt tijdens de Nationale Herdenking

Marcel (65) spreekt tijdens de Nationale Herdenking

Niet iedereen zal op 4 mei gekeken hebben naar de Nationale dodenherdenking op  de Nederlandse televisiezenders.
Van de vele, vaak bijzonder  indrukwekkende, verhalen trof ons de toespraak Marcel Möring. 
Zonder te kort te willen doen aan de vele andere sprekers, willen wij u de gelegenheid bieden om zijn bijdrage (nogmaals) te zien en te beluisteren.
 

Marcel Möring (Enschede, 5 september 1957) is een Nederlands schrijver. 


Redactie "Vlaiger"

Bronnen: NPO, EO


Geen twee senioren zijn hetzelfde

Geen twee senioren zijn hetzelfde

Seniorisme vormt bedreiging voor gezond oud worden

 

Op kinderlijke toon iets uitgelegd krijgen, niet serieus genomen worden, of het gevoel krijgen dat je de maatschappij alleen maar tot last bent. Er zijn tal van voorbeelden van ‘seniorisme’ – stereotypering, vooroordelen en discriminatie richting senioren op grond van hun leeftijd. Veel senioren worden er het slachtoffer van en dat aantal is toegenomen sinds de coronapandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centre for Urban Mental Health van de UvA. Het heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van leven en de mentale gezondheid van senioren. Hoog tijd om de bewustwording te vergroten en dit probleem aan te pakken, stellen de onderzoekers.


Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet

Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet

Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet wordt tussen 29 april en 5 mei in veel Nederlandse steden georganiseerd. In 2023 doet de stad Groningen ook weer mee. 


Digitaal de deur uit?

Digitaal de deur uit?

Ik reageer op een artikel dat hier is gepubliceerd medio januari 2023.
Er werd de wens uitgesproken dat deze computer vaardigheids cursussen ook hier in Groningen gegeven zouden moeten worden.

 

Dat is al het geval namelijk. Biblionet Groningen verzorgt cursussen in buurthuizen. Deze staan online, dus je kunt thuis ook verder oefenen


Spelen grootouders nog wel een rol in het leven van hun kleinkinderen?

Spelen grootouders nog wel een rol in het leven van hun kleinkinderen?

Het hebben van kleinkinderen kan een belangrijke rol spelen in het leven van veel ouderen. Als grootouder wil je graag bijdragen aan het geluk en de welvaart van je kleinkinderen. Een belangrijke manier om dit te doen is door te werken aan een betere toekomst voor hen. Hier zijn enkele manieren waarop oudere generaties kunnen bijdragen aan de toekomst van hun kleinkinderen.

 

(Jacob Dijk)


Reactie op artikel in Nieuwsbrief maart 2023

Reactie op artikel in Nieuwsbrief maart 2023

Naar aanleiding van het voorwoord in de Nieuwsbrief van maart, dit jaar ontvingen wij een reactie van  Erik Schipper, Gemeenteraadslid Groen Link, Pekela

Hij schreef: Uw onderstaande afsluiting deed mij besluiten om te reageren met enkele opmerkingen en vragen.

 " Hoe egoïstisch ook: ik ben blij dat ik in deze tijd geen kind ben. Dat ik met het laatste stuk bezig ben en niet nog eens 10, 20 of meer jaren hoeft te zien hoe leiders zoals Poetin of Trump de wereld verscheuren om zelf maar het grootste stuk te krijgen. Ik vrees voor de toekomst van mijn kleinkinderen.
Overleven zij de komende 10 jaren? En hoe dan? Wat voor wereld laten wij voor ze achter?"


Kapot gereguleerd

Kapot gereguleerd

Bij kringloop GoudGoed zijn ze de klos.
Mediahuis Noord

We moeten best veel in onze stad. We moeten denken om de planeet. We moeten daarom duurzaam doen. En dan moeten we ook nog denken om de minder bedeelden. Mogen we dan nog wei wat? Ja hoor. Zat. Maar we mogen ook heel veel niet. Zo mogen we niet meer naar de Duinkerkenstraat om daar een oude (vintage) bank of kast of leuke lamp tegen een vriendelijke prijs een vijfde leven te geven. En we mogen ook niet meer naar de kringloop om wat spullen  in te leveren zonder dat we ons moeten registreren.
 

(Carolina Balanta)


Gaslighting

Gaslighting

Gaslighting is een vorm van emotioneel misbruik waarbij de dader de realiteit van het slachtoffer in twijfel trekt. Deze manipulatieve tactiek kan leiden tot verlies van vertrouwen in de eigen waarneming en het gevoel van verwarring Hieronder zullen we dieper ingaan op wat gaslighting is, hoe het werkt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Daarnaast zullen we bespreken hoe je gaslighting kunt herkennen en hoe je er effectief op kunt reageren.

 

(redactie)


Waardig Wonen

Waardig Wonen

Wonen voor mensen met dementie in Groningen (Korrewegwijk)

Mensen die ouder worden of dementie krijgen, kunnen heel lang thuis blijven wonen. De diagnose dementie maakt natuurlijk veel emoties los. Maar
uiteindelijk gaat het leven 'gewoon' door. Het moment komt dan om te verhuizen
als het thuis niet langer gaat. Waardig Wonen biedt een alternatief in een gewone woning in een gewone wijk waarbij er 24-uurszorg en ondersteuning aanwezig is.

5

(Informatie flyer huis Waardig Wonen in Groningen – versie februari 2023)
 


Nieuwe tentoonstelling bij de Fraeylemaborg

Nieuwe tentoonstelling bij de Fraeylemaborg

Nieuwe tentoonstelling bij de Fraeylemaborg

Mesdag + Van Houten: het zit in de familie (11 maart t/m 18 juni 2023)

Zit kunst in de genen? Ontstaat het door opvoeding en omgeving? Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van een opmerkelijke kunstenaarsfamilie aan het Damsterdiep in de stad Groningen. Vijf leden van deze familie komen er aan bod:
 

Bron: persbericht


GRONINGER DORPEN ‘LUTJE MOEVIE AWOARD’

GRONINGER DORPEN ‘LUTJE MOEVIE AWOARD’

Zet je dorp op de kaart met een film van twee minuten

Op zaterdag 17 juni lanceert Groninger Dorpen een fonkelnieuwe website en huisstijl. Om dit te vieren organiseert de koepel voor dorpsorganisaties en buurt- en dorpshuizen een filmwedstrijd voor alle dorpen in Groningen: de LUTJE MOEVIE AWOARD. Want Groninger dorpen goed op de kaart zetten, dat kunnen dorpsbewoners nog altijd het allerbeste zelf!


L’immensità

L’immensità

In deze semi-biografische film blikt de Italiaanse regisseur Emanuele Crialese terug op zijn jeugd in het Rome van de jaren zeventig. 
De Spaanse Clara (Penelope Cruz) is na haar huwelijk met de Italiaanse Felice (Vincenzo Amato) naar Rome verhuisd. Ze is de sprankelende en levendige moeder van drie kinderen. In de openingsscene van de film dekt ze de tafel voor het eten samen met haar kinderen, uitgelaten dansend op een vrolijk Italiaans popliedje. 

 

(Barbara Rodermond)


Kamers met Aandacht gezocht

Kamers met Aandacht gezocht

Heb je een kamer over in huis? En wil je iets betekenen voor een kwetsbare jongere die een veilige woonplek zoekt? Kamers met Aandacht organiseert in samenwerking met de gemeente op dinsdag 7 maart een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De toenemende woningnood is een groot probleem, zeker voor jongeren die zelf geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Een Kamer met Aandacht is een plek waar de jongere wat extra aandacht krijgt van de verhuurder: een luisterend oor, eens per week samen eten of hulp bij de financiën.
 
Kamers met Aandacht zoekt kamers voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die nog even een tussenstapje nodig hebben om echt zelfstandig te kunnen wonen. Tijdens de (vrijblijvende) informatiebijeenkomst vertelt een jeugdhulpverlener hier meer over. De bijeenkomst is op dinsdag 7 maart van 20:00 – 21:30 uur, bij dinercafé Salmagundi’s in Groningen. Meer informatie en aanmelden via Kamers Met Aandacht.


 


Newskool-Oldskool

Newskool-Oldskool

55-Plussers gevraagd voor project met eerstejaars studenten verpleegkunde

Bent u 55-plusser en spreekt het u aan om enkele dagen samen met studenten verpleegkunde op te trekken? Dan is het project NewSkool-OldSkool iets voor u.

 

(Werkgroep NewSkool-OldSkool)


Wijk- en dorpswebsites

Wijk- en dorpswebsites

Diverse wijken en dorpen hebben hun eigen website

Overzicht websites

 

Bron: Gemeente Groningen


Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen

Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen

THEMA ‘Sterke’ vrouwen in de Bijbel Vrouwen spelen een belangrijke rol in Tenach. Denk bijv. aan de
vier Aartsmoeders Sara, Rachel, Rivka en Lea. In Talmoed en rabbijnse geschriften hebben zij betekenis gekregen. In Spreuken 31:10 lezen we over een ‘sterke’ vrouw. Een kritische beschouwing leert ons dat de betekenis van het Hebreeuwse woord chajil veel diepgaander is dan ‘sterk’ Het kan ook betekenen: nobel, krachtig, capabel, kloek, rijk, strijdbaar… Wat vrouwen in Tenach zeggen en doen geeft zicht op een diepere betekenis van het menszijn. De vrouwen in het Nieuwe Testament, vele vaak zonder naam, zijn
ook van grote betekenis. Het waren in alle evangeliën vrouwen die de eerste getuigen waren van de opstanding. Onder hen Maria van Magdala, die in de latere beeldvorming veel gezichten heeft gekregen, van hoer tot heilige. Misschien wel de bekendste vrouw is Maria, de moeder van Jezus. Een vrouw die ziet, herkent, vertrouwt en doet. De ‘sterke’ vrouw roept ons, vrouwen én mannen, op onze verantwoordelijkheid te nemen.
 


Trouw corona archief

Trouw corona archief

OPROEP

Ik ben Aaf Bel, 88 jaar   
Al vele jaren lees ik het dagblad Trouw.
Vanaf het begin van de Coronapandemie werd mijn aandacht steeds weer getrokken naar de vele stukken hierover. 
Ik ben steeds weer gaan lezen - knippen en plakken.  Ik heb mappen en inlegvellen gekocht waarin ik alles op volgorde opborg. Dit heeft mij door die tijd geholpen en ik ben nu met mijn 36e map bezig en iedere map heeft 60 bladzijden. 
Nu mijn vraag: doordat ik steeds slechter ga zien, moet ik tot mijn spijt er mee stoppen! Het zou toch jammer zijn als dat het voortijdige einde van dit archief zou betekenen, want de Corona is nog lang niet voorbij en we zijn het nog lang niet kwijt
Ik zou het heel fijn vinden, als iemand het van mij over wil nemen en met deze verzameling door wil gaan.
Er zijn geen kosten aan verbonden!
P. S. In juni 2021 stond er een stuk van mij hierover in Trouw. Als u belangstelling heeft neem dan contact met mij op. 

A.F. Bel – Moorlag
Vondelflat
Vondellaan 77/406
9721 LC Groningen
Tel. 050-5266139
 


Viering 350 jaar Gronings Ontzet – WAARK pakt groots uit

Viering 350 jaar Gronings Ontzet – WAARK pakt groots uit

De nieuwe Groningse voorstelling Staait n Bisschop veur Stad van Theatergroep WAARK is een theatervoorstelling in het Gronings met grote verhalen van bekende en onbekende mensen tijdens het beleg van Groningen door Bommen Berend. Een luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, intriges, spanning en humor in een historisch decor. Voor alle Groningers, uit Stad èn Ommeland. De voorstelling speelt van oktober 2022 tot en met mei 2023 in Groningse en Drentse theaters en dorpshuizen. De voorstelling wordt 36 keer gespeeld.


Activiteiten in de wijkvernieuwing

Activiteiten in de wijkvernieuwing

Diverse activiteiten in de 4 wijkvernieuwinbgswijken, de Wijert, Beijum, Indische Buurt / De Hoogte - Mooie Wijken, Selwerd/

 

Bron: Gemeente Groningen


Voorbereiding Laatste Levensfase

Voorbereiding Laatste Levensfase

Indien u via onze Nieuwsbrief van september via de link "Oosterstörm & Friends door een fout onzerzijds op deze pagfina bent terechtgekomen,

klik dan HIER om bij het juiste artikel te komen.

Onze excises voor het ongemak !

de redacrte

 

 

Ruim 1 op de 3 mensen praat nooit over de dood. Terwijl het juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt.